De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1938 vergunning voor de bouw van een woonhuis met aanverwante werken op kadastraal perceel sectie H-2753 aan G. Salomons. Het ontwerp was, net als een aantal andere boerderijen langs de Van Roijenswijk, van de Hardenberger architect Willem van Straten.

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1944 (sectie H-3054).
Kadastrale hulpkaart, juli 1944 (sectie H-3054).
Kadastrale hulpkaart, september 1952 (sectie H-3054).

Legger 14297/5: Sectie H-3054. Huis, schuren, bouwland, weiland en noodwoning. In 1965 verval vrijdom. Over op:
Legger 14297/7: Sectie H-3054. Huis, schuren, noodwoning, bouw- en weiland. In 1966 sloping enz. Over op:
Legger 14297/8: Sectie H-3054. Twee huizen, schuren, noodwoning, bouw- en weiland. In 1968 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 20 augustus 1976 (sectie T-310).

Legger 15039/2: Sectie T-310. Huis en tuin aan de Van Roijensweg. Eigendom van G. Peltjes. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 20485/3: Eigendom van G. Peltjes en echtgenote F. van Laar. In 1981 inbreng in maatschap. Over op:
Legger 22899/1: Sectie T-310. Huis en tuin aan de Van Roijensweg 51. Eigendom van de maatschap G. en G. Peltjes.