Reeds in 1882 liet de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen een arbeiderswoning bouwen ten zuiden van de Van Roijenswijk, tussen het eerste en het tweede schut, op het kadastrale perceel sectie H-1048, ter plaatse van de huidige Van Roijensweg 57.

Legger 2980/657: Sectie H-1345. Huis en erf.

In 1917 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een woonhuis aan een al bestaand voorgedeelte van de arbeiderswoning, naar een ontwerp van bouwkundige Jacobus Johannes van den Berg uit stad Hardenberg.

Bouwtekening anno 1917 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Legger 2980/1306: Sectie H-1345. Huis, schuur erf en huis, schuur en erf. In 1926 splitsing. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1926 (sectie H-2755).

Legger 2980/1443: Nieuwe sectie H-2755. Huis en erf. In 1931 sloop en herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1937 (sectie H-2755).

Legger 2980/1554: In 1940 stichting. Over op:
Legger 2980/1780: Sectie H-2755. Huis, schuren en erf. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 13784/1: Eigendom van bouwvakarbeider H.H. Nieuwenhuis en echtgenote A.F. Bouwhuis. In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1965 (sectie T-313).

Legger 13784/4: Nieuwe sectie T-313. Huis, schuren, tuin en weiland.

In 1971 verleende het gemeentebestuur van Hardenberg vergunning voor de bouw van een vervangende woning.

Kadastrale hulpkaart, anno 1975 (sectie T-313).

In 1985 verkoop. Over op:
Legger 14638/4: Sectie T-313. Eigendom van tractorchauffeur J. Veneman.