In 1920 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan de N.V. Veenderij Erven Mr. I.A. van Roijen voor de bouw van een nieuwe boerderij naar een ontwerp van de bouwkundige  Jacobus Johannes van den Berg uit stad Hardenberg.

Blauwdruk bij bouwvergunning anno 1920 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Salland’s Volksblad, 23 januari 1920.
Kadastrale veldwerkkaart, 19 oktober 1920 (sectie H-1346).
Kadastrale hulpkaart, januari 1921 (sectie H-1346).
Fragment van kadastrale hulpkaart, november1926 (sectie H-2756).

In 1931 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de verbouw van de boerderij door het aan de voorzijde aanbouwen van een woonhuis, naar een ontwerp van timmerman Derk Lotterman uit Bergentheim.

Blauwdruk bij bouwvergunning anno 1931 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).

Vanaf 1930 werd het pand Bergentheim C-329 bewoond door Hendrik Kool en echtgenote Hinderkie Schuiling en hun kinderen.

Kadastrale hulpkaart, mei 1932 (sectie H-2756).

Op 7 mei 1945 trokken Jan Adams en echtgenote Jantje Koops in de woning Bergentheim C-329, afkomstig uit Ommen. In 1950 wijzigde het adres in Bergentheim C-395.

Kadastrale hulpkaart, september 1952 (sectie H-2756).

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-395 in Van Roijensweg 59. Het huis werd toen bewoond door Pieter Adams en echtgenote Johanna Fredrika Valkman. In 1971 begonnen zij ter plaatse een dierenpension.

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1965 (sectie T-314).

Legger 8625/51: Nieuwe sectie T-314. Huis, schuren, bouwland en bos. Eigendom van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen.

In 1969 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor het herbouwen van een door brand verwoeste kapschuur.

In 1974 omzetting in B.V. Over op:
Legger 16324/32: Eigendom van de B.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 16324/135: Nieuwe sectie T-1037. Huis, schuren, bos en bouwland. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 19601/45: Eigendom van de Exploitatiemaatschappij De Windstreken II B.V. In 1987 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 25893/14: Nieuwe sectie T-1037. Huis, schuren, bos en bouwland. Eigendom van de N.V. Landbouwmaatschappij De Bathpolders, gevestigd te Rilland en Bath.

Kadastrale hulpkaart, anno 1996 (sectie T-1456).
Kadastrale hulpkaart, anno 1998 (sectie T-1528).