In 1933 verleende het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg vergunning aan Willem Salomons Hendrikszoon te De Krim voor de bouw van een nieuwe boerderij op het kadastrale perceel sectie H-2920 aan de Van Roijenswijk, naar een ontwerp van architect Willem van Straten uit Coevorden. De nieuwe boerderij werd gebouwd voor dochter Watsina Salomons en echtgenoot Gerrit Hendrik te Rietstap.

Bouwtekening bij vergunning anno 1933 (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.
Kadastrale hulpkaart, juli 1935 (sectie H-2920)

Legger 9825/3: Sectie H-2920. Twee huizen, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit Hendrik te Rietstap en echtgenote Watsina Salomons.

In april 1950 wijzigde het adres Bergentheim C-330a in Bergentheim C-397.

Kadastrale hulpkaart, januari 1955 (sectie H-2920).

Legger 9825/10: Sectie H-2920. Drie huizen, schuren, wei- en bouwland.

Op 24 oktober 1957 overleed Watsina Salomons. Weduwe Gerrit Hendrik te Rietstap hertrouwde op 6 oktober 1959 te Vriezenveen met Wichermina Bramer.

n 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. De boerderij was toen geadresseerd als Bergentheim C-397. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, december 1965 (Sectie T-476); huisnummer C-397.

Legger 14213/10: Nieuwe sectie T-476. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Jan te Rietstap en echtgenote Engeliena van der Vinne.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-397 in Van Roijensweg 63.

Kadastrale hulpkaart, juni 1969 (sectie T-476).

In 1980 verkoop deel van perceel.

Kadastrale hulpkaart, mei 1982 (sectie T-1160).

Legger 14213/26: Nieuwe sectie T-1160. Boerderij, bouwland, erf en tuin aan de Van Roijensweg 63. In 1985 inbreng in maatschap.

Kadastrale hulpkaart, maart 1993 (sectie T-1345).