Opmerkelijk genoeg is er in het archief van de gemeente Hardenberg geen bouwvergunning bewaard gebleven van de boerderij. Toch blijkt uit kadastraal onderzoek dat de boerderij in 1932 moet zijn gebouwd, want het werd voor het eerst in kaart gebracht in maart 1933. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 8 februari 1932 berichtte over de afloop van de aanbesteding:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.

Ook de krant “De Vechtstreek” gaf kennis over de uitslag van de gehouden aanbesteding:
Bergentheim. Aanbesteding. Onder architectuur van den heer W. van Straten werd aanbesteed het bouwen van een boerderij met woonhuis voor den heer K. Salomons alhier. Laagste inschrijver: gebr. Hofsink te Heemse (f. 8973). Het werk is gegund.

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1932 (sectie H-2921).
Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1932 (sectie H-2921).

Legger 5387/40: Nieuwe sectie H-2921. Twee huizen en bouwland. Eigendom van landbouwer Klaas Salomons Hendrikszoon en echtgenote Wendelke Leffers. In 1933 redres. Over op:
Legger 5387/42: In 1936 verval van vrijdom. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1937 (sectie H-2921).

Legger 5387/46: Sectie H-2921. Twee huizen, schuren en bouwland te Bergentheim C-330b. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 11171/1: Eigendom van Hendrik Salomons Kzn. en echtgenote Grada Johanna te Rietstap.

In 1943 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor het bewoonbaar maken van de afgebrande boerderij op sectie H-2921.

In 1949 ontginning. Over op:
Legger 11171/3: In 1954 sloping van de arbeiderswoning. Over op:
Legger 11171/5: Sectie H-2921. Huis, schuren en grasland.

Kadastrale hulpkaart, september 1956 (sectie H-2921).

Van 1939 tot 1962 werd de boerderij bewoond door Hendrik Salomons K.zn. en echtgenote Grada Johanna te Rietstap.

In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, december 1965 (sectie T-479).

Legger 15386/4: Sectie T-479. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van H. Salomons Hzn. en echtgenote W. Kuchel.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-398 in Van Roijensweg 67.

In 1969 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1969 (sectie T-592).

Legger 15386/5: Nieuwe sectie T-592. Huis, schuren en bouwland. In 1972 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie T-646).

Legger 14994/14: Nieuwe sectie T-646. Huis, schuren en tuin. Eigendom van J.H. Salomons en echtgenote H. Lamberink. In 1981 stichting enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1982 (sectie T-1161).

Legger 14994/23: Nieuwe sectie T-1161. Twee huizen, erf, tuin, bouwland en schuren aan de Van Roijensweg 67.

Kadastrale hulpkaart, anno 2005 (sectie T-1970).