De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1934 een vergunning voor de bouw van deze boerderij in opdracht van Klaas Salomons. Het pand werd gerealiseerd op sectie H-2925.

Kadastrale geschiedenis
Legger 5387/41: Sectie H-2925. Bouwland. Eigendom van Klaas Salomons en echtgenote Wendelke Leffers. In 1934 stichting boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, april 1936 (sectie H-2925).

Legger 5387/45: Sectie H-2925. Huis en bouwland te Bergentheim C-334.. In 1939 verval vrijdom. Over op:
Legger 5387/50:  In 1941 verkoop. Over op:
Legger 11172/1: Eigendom van Hendrik Engel Salomons Kzn. en echtgenote Roelina Feddes. Zij zijn op 26 juni 1935 getrouwd te Gramsbergen.

In april 1950 wijzigde het adres Bergentheim C-334 in C-404.

In 1951 stichting noodwoning. Over op:
Legger 11172/4: Huis, noodwoning, gras en bouwland. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 11172/6: In 1959 verval vrijdom. Over op:
Legger 11172/9: In 1959 redres.

In november 1965 werd de boerderij betrokken door de weduwe Oosterhof-Vredeveld.

In maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-404 in Van Roijensweg 77.

Legger 11172/13: In 1969 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, april 1966 (sectie T-487).

Legger 14647/5: Nieuwe sectie T-487. Huis, schuren, erf en bouwland. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 20702/9: Eigendom van J.W. Luisman. In 1985 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 6 augustus 1985 (sectie T-1217).

Legger 20702/14: Nieuwe sectie T-1217. Huis, ligboxenstal, loods, tuin, erf, schuur en grasland aan de Van Roijensweg 77.