Legger 10416/1: Sectie H-1753. Huis. Eigendom van Margje Wemmenhove, weduwe van Egbert Horstra, koopvrouw te De Krim en consort Jan Feddes te Krim. In 1936 boedelscheiding en rectificatie. Over op:
Legger 10435/1: Sectie H-1753. Huis. Eigendom van Jan Feddes en echtgenote Grietje Poel te De Krim. In 1936 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een landbouwschuur en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1937. Sectie H-3078.

Legger 10435/2: Nieuwe sectie H-3078. Twee huizen en bouwland.

Op 26 juni 1937 werd de boerderij, geadresseerd Bergentheim C-334a, betrokken door het kersverse echtpaar Willem Feddes en Jantje van der Graaf uit De Krim.

In 1944 verval vrijdom. Over op:
Legger 10435/4: In 1947 gedeeltelijke vernieuwing en sloop. Over op:
Legger 10435/5: In 1947 stichting stal en aanbouw.

In april 1950 wijzigde het adres Bergentheim C-334a in Bergentheim C-405.

Legger 10435/6: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd na brand. Over op:
Legger 10435/7: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12692/1: Sectie H-3078. Twee huizen, schuren, bouw- en grasland. Eigendom van Willem Feddes en echtgenote Jantje van der Graaf. Zij zijn op 4 juni 1937 getrouwd te Ambt Hardenberg. In 1959 sloping oud huis naast boerderij. Over op:
Legger 12692/4: Sectie H-3078. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1960 stichting.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-405 in Van Roijensweg 79.

Legger 12692/5: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 12692/9: Nieuwe sectie T-496. In 1975 boedelscheiding. Over op:
Legger 17574/3: Sectie T-496. Huis, schuren en bouwland aan de Van Roijensweg 79. Eigendom van B.H. Feddes en G. Reinders.