Legger 2980/1449: Sectie H-2764. Bouwland en veen. Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen te Zwolle. In 1936 stichting.
Legger 10416/1: Sectie H-2764. Huis in ’t Veen. Eigendom van koopvrouw Margje Wemmenhove, weduwe van Egbert Horstra te De Krim (en van mede-eigenaar landbouwer Jan Feddes te De Krim.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1937 (sectie H-3077).

Legger 10436/1: Sectie H-3077. Huis en bouwland in ’t Veen. Eigendom van Margje Wemmenhove, weduwe van Egbert Horstra. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 10662/1: Eigendom van Johannes Horstra (geb. 17-06-1914) en echtgenote Johanna Aleida Gijsbers. In 1944 verval vrijdom.

In april 1950 wijzigde het adres Bergentheim C-335a in Bergentheim C-407.

Legger 10662/3: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952 (sectie H-3077).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1952 (sectie H-3077).

Legger 10662/6: Sectie H-3077. Huis, gras- en bouwland. In 1964 verval vrijdom. Over op:
Legger 10662/8: Sectie H-3077. Huis, bouw- en grasland.

Per 17 maart 1967 wijzigde het adres Bergentheim C-407 in Van Roijensweg 81.

In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1969 (sectie T-497).

Legger 10662/13: Nieuwe sectie T-497. Huis en bouwland aan de Van Roijensweg. In 1970 stichting. Over op:
Legger 10662/16: Sectie T-497. Huis, schuur en bouwland. In 1974 splitsing. Over op:
Legger 10662/17: In 1975 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 19 september 1974 (sectie T-758)

Legger 10662/18: Nieuwe sectie T-758. Huis, schuren, tuin, erf en bouwland. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 19257/8: Nieuwe sectie T-976. Boerderij, erf, tuin, schuren en bouwland aan de Van Roijensweg 81. Eigendom van landbouwer G.J. Horstra.