In 1903 lieten winkelier en vervener Geert Arends en echtgenote Zwaantje Niezink een perceel veengrond in de zgn. Midden-Whaar in cultuur brengen en daarop werd vervolgens een huisje gesticht.

Kadastrale hulpkaart, juni 1903 (sectie F-2105).

Legger 5353/22: Sectie F-2105. Huis en bouwland. Eigendom van Geert Arends en echtgenote Zwaantje Niezink. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6767/3: Eigendom van landbouwer Jan Harm Hulleman en echtgenote Wilmpje Bakker. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 7240/4: Eigendom van veenarbeider Jan Bakker. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8441/3: Eigendom van arbeider Egbert Kampman. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 9587/10: Eigendom van Jan Huijgen en echtgenote Johanna Mink. In 1954 verkoop. Over op:
Legger 12594/1: Eigendom van landarbeider Gerrit Jan Draijer en echtgenote Saapje Huijgen. In 1955 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1955 (sectie F-3248).

Legger 12594/2: Nieuwe sectie F-3248. Huis en erf. In 1957 sloping en stichting.

Per 20 december 1971 wijzigde het adres Brucht B-179 in Hongerdijk 1.

Legger 12594/3: In 1971 verbouw. Over op:
Legger 12594/4: Sectie F-3248. Huis en erf. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, september 1975 (sectie AA-246).

Legger 20053/1: Nieuwe sectie AA-246. Huis, tuin, garage, schuur en grasland. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Draijer en echtgenote Saapje Huijgen.

Kadastrale hulpkaart, anno 1986 (sectie AA-246).