Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het perceel heide, waarop in 1837 een woonhuis zou worden gebouwd, geregistreerd als sectie B no. 359a op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse. Het lag tussen de katerstede Marschzigt (aan de westzijde) en de katerstede bewoond door Pullen (aan de oostzijde).

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Een van de oudste kadastrale hulpkaarten betreft de registratie van het nieuw gebouwde huis aan de Collendoornerdijk. Het kaartje is op 2 augustus 1837 ‘opgemaakt en deugdelijk verklaard’. Op het oorspronkelijke perceel sectie B-359a is het woonhuis gebouwd. Het nieuwe perceel werd geregistreerd als sectie B-371: huis en erf.

Legger 101/655: Sectie B-1371. Huis en erf. Eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

In de zomer van 1842 werden vele bezittingen van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse onder de veilinghamer gebracht. Het 35e perceel betrof een katerstede aan de Dijk, bemeijerd door Jan Timmer, bestaande uit een woonhuis met ongeveer 80 roeden zaailand, voorkomende onder sectie B-1371. Landbouwer Hendrik Habers uit Anerveen bood bij inzate 200 gulden. Bij de definitieve veiling verbleef het kavel voor 225 gulden aan Hendrik Batterink. Uiteindelijk besloot jonkheer Jacob van Foreest van Heemse dat het geboden bedrag te laag was en daarom werd de verkoop niet gegund.

Legger 693/1: Sectie B-1371. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Pullen J.H.zn. en echtgenote Zwaantjen Altena. Zij zijn op 8 september 1842 getrouwd te Heemse. In 1844 over op:
Legger 717/1: Sectie B-1371. Huis en erf. Eigendom van Aaltjen Stoevebelt, weduwe van de in 1838 te Collendoorn gestorven Albert Jonkeren. Huisnr. L-30. In 1880 verkoop. Over op:
Legger 4021/1: Eigendom van landbouwer Albert Stegeman jr. en echtgenote Hendrikjen Jonkeren. Vruchtgebruikster: Aaltje Jonkeren-Stoevebelt te Loozen. In 1880 successie. Over op:
Legger 4097/1: Eigendom van landbouwer Albert Stegeman en Hendrikjen Jonkeren. Zij zijn op 28 september 1850 getrouwd te Heemse. In 1883 afbraak. Over op:
Legger 4097/5: Sectie B-1371. Erf. In 1884 sloping. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1884 (sectie B-5622). Het woonhuis op B-1371 is afgebroken…

Legger 4097/6: Nieuwe sectie B-5622. Weiland. In 1897 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1898 (sectie B-5622). Op ongeveer dezelfde locatie als het uit 1837 daterende huis, is nieuwbouw gerealiseerd…

Legger 4097/21: Sectie B-5622. Huis en weiland. In 1898 stichting. Over op:
Legger 4097/22: In 1910 verkoop. Over op:
Legger 6747/8: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Bolks te Heemse. In 1913 redreskaart en berekening. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1913 (sectie B-6633).

Legger 6747/13: Nieuwe sectie B-6633. Huis en weiland. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9332/3: Eigendom van Roelof Bolks, Gerrit Bolks en Hermina Bolks. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 9711/14: Eigendom van landbouwer en koopman Jan Pullen. In 1932 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 7399/26: In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 11142/17: Eigendom van Herman Pullen (geb. 15-01-1922) en consorten. Levenslang vruchtgebruikster: Hanna Veurink, weduwe van Jan Pullen. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling.

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946.

Legger 11142/22: Nieuwe sectie O-263. Drie huizen, bouw- en weiland. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12498/1: Nieuwe sectie O-818. Huis en erf. Eigendom van landarbeider Gerrit Woelders (geb. 20-01-1924) en echtgenote Hendrika Pullen. Zij zijn op 27 februari 1947 getrouwd te Hardenberg. In 1956 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor sloop en nieuwbouw. Over op:
Legger 12498/2: Sectie O-818. Huis, schuur en erf. In 1982 vereniging van percelen. Over op:
Legger 12498/5: Nieuwe sectie O-2347. Huis, erf en schuur aan de Collendoornerdijk 12.