Legger 3330/11: Sectie B-1445. Bouwland. Eigendom van landbouwer Lucas Odink en echtgenote Hilligjen Veurink. Zij zijn op 24 juni 1870 getrouwd te Heemse. In 1876 stichting boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 15 juli 1876 (sectie B-5252).

Legger 3330/23: Nieuwe sectie B-5252. Huis en erf. In 1880 boedelscheiding.

Notaris G. de Meyier verleed op 2 april 1880 de akte van boedelscheiding tussen landbouwer Lucas Odink te Collendoorn en landbouwer Hendrik Tempelman, weduwnaar van Christina Odink te Collendoorn. Het huis en erf te Collendoorn sectie B-5252 werd door de schatters getaxeerd op een waarde van 1075 gulden (aktenr. 242).

Legger 3083/8: Sectie B-5252. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Lucas Odink en echtgenote Hilligjen Veurink. In 1882 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3083/21: Lucas Odink overleed op 12 juli 1923. In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 9072/6: Sectie B-5252. Huis en erf. Eigendom van Johanna Odink en echtgenoot Lambert Veltink. Zij zijn op 2 april 1896 getrouwd te Heemse. Naderhand vererfde de eigendom op de kinderen Jan Veltink Lzn. en van Evertje Veltink. Vruchtgebruiker bleef: Johanna Odink, weduwe van Lambert Veltink. In 1937 bouw stookhok. Over op:

Achteraan, v.l.n.r.: Jan Veltink (1899-1971, moeder Johanna Veltink-Odink (1871-1947) en Evertje Veltink (1907-1982) bij hun woning, Collendoorn L-22, ca. 1946 (collectie: Herman W. Schroer).

Legger 9072/23: Sectie B-5252. Huis, schuur en erf. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:


Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie O-274).

Legger 9072/24: Nieuwe sectie O-274. Huis, bosch, wei- en bouwland aan de Collendoornerdijk. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 14832/1: Eigendom van landbouwers Hendrik, Jan en Hermannus Veurink aan de Eugenboersdijk. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 14832/2: In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 14832/3: Nieuwe sectie O-1748. Huis, erf, bos, bouwland en weiland. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 19131/5: Eigendom van Jan Veurink aan de Eugenboersdijk 8 en Hermannes Veurink aan de Collendoornerdijk 3. In 1979 splitsing. Over op:
Legger 19131/8: Over op:
Legger 23390/1: Nieuwe sectie O-2346. Huis, erf, bos, bouwland en weiland. Eigendom van Jan Veurink en Hermannes Veurink.