De gerenoveerde woning, met muurankers ‘1925’, d.d. 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne).

In 1832, bij de aanvang van de kadastrale registratie, bestond er op deze locatie nog geen bebouwing. Er was enkel bouwland en heide, eigendom van de gezamenlijke bezitters van de marke Heemse en Collendoorn. Achttien jaar later echter werd het Nagtegaaltje voor het eerst op de kaart gezet, gelegen aan de Collendoornsche Dijk

Kaart van de katerstede ‘Jan Otten’ met het Nagtegaaltje ten zuiden, anno 1850.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1857.

Legger 135/200: Sectie B-3065. Bouwland en heide. Eigendom van de marke van Heemse en Collendoorn. In 1862 amotie en opbouw. Over op:

Legger 135/310: Sectie B-3976. Huis en erf in de Westerkuile. 
Legger 135/340: Bij markeverdeling toegewezen aan:
Legger 2834/16: Eigendom van Jan Otten en Annechien Haveman. Zij zijn op 28 oktober 1826 getrouwd te Ruinen. In 1883 successie. Over op:
Legger 3430/4: Sectie B-3976. Huis en erf in de Westerkuile. Huisnr. L-35. Eigendom van Gerrit Otten Jansz. en Hendrika Johanna Kampman. Zij zijn op 4 mei 1860 getrouwd te Heemse. In 1885 splitsing en stichting. Over op:

Legger 3430/9: Nieuwe sectie B-5670. Huis, schuur en erf. In 1891 verval vrijdom. Over op:
Legger 3430/14: In 1917 boedelscheiding. Over op:

Foto van de boerderij van de familie Otten aan de Collendoornerdijk 4, anno 1925 (bron: beeldarchief Historische Vereniging Hardenberg).

Legger 7867/6: Eigendom van Hermannes Otten Gzn. en Johanna Zweers. Zij zijn op 24 april 1908 getrouwd te Heemse. In 1925 sloping en stichting nieuwe boerderij. Over op:
Legger 7867/12: In 1925 sloop, stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1925.

Legger 7867/13: Nieuwe sectie B-6912. Sectie B-6912. Huis, schuren, bouw- en weiland in de Westerkuilen. In 1926 stichting. Over op:
Legger 7867/14: In 1934 successie. Over op:
Legger 7946/16: Eigendom van Hermannus Otten Gzn. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Gerrit Otten (1891-1970) bleef ongetrouwd en woonde bij het gezin van achterneef Gerrit Otten.

Legger 7946/18: Nieuwe sectie O-22. Huis, erf en bouwland aan de Collendoornerdijk. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 7946/21: In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 14931/1: Sectie O-22. Huis, schuren, erf en bouwland. Eigendom van Hermannus Otten (geb. 10-10-1936), landbouwer aan de Collendoornerdijk 4. In 1969 verbouw.