De boerderij, d.d. 13 juli 2020 (fotograaf: E. Wolbink, Borne).
De boerderij van de familie Otten aan de huidige Collendoornerdijk 6, gefotografeerd door ds. E.J. Loor uit Heemse.
Imker Klaas Otten behoorde tot de grootste bijenhouders van Hardenberg en omgeving. Hij was in 1897 geboren en getrouwd met Hendrika Johanna Vedelaar uit Heemse. Op bovenstaande foto, gemaakt door ds. E.J. Loor uit Heemse, laat Klaas twee raampjes vol honing zien. Dat is te zien aan de kleur waarmee het raam ‘verzegeld’ is. Het is een goede oogst, want het rechter raam is bijna helemaal verzegeld. Een imker gaat graag op de foto met een verzegeld raam met honing (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Kadastrale geschiedenis
Op de oudste kadastrale kaart, van 1832, komt de katerstede van Otten Jan nog niet voor. We zien ’t voor het eerst vermeld op een kadastrale hulpkaart anno 1857. Echter, de nazaten van Jan Otten, nog altijd wonend aan de Collendoornerdijk 6, zijn in ’t bezit van een originele kaart uit 1850 waarop het ‘Otten Jan’ al vermeld is, maar zonder de kadastrale sectienummers…

Kaart, getekend door J. Kommers, anno 1850. Het geel omrande gedeelte was eigendom van Jan Otten en Annechien Haveman.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1857.

Legger 135/204: Sectie B-3069. Huis en erf. Eigendom van de marke van Heemse en Collendoorn. In 1870 over op:
Legger 2834/4: Eigendom van Jan Otten en echtgenote Annigje Haveman. Zij zijn op 28 oktober 1826 getrouwd te Ruinen. In 1873 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2834/17: Sectie B-3069. Huis, schuur en erf. Huisnr. L-34. In 1892 over op:
Legger 3194/16: Eigendom van Klaas Otten en echtgenote Aaltje Huisman en consorten. Zij zijn op 9 juni 1865 getrouwd te Heemse. In 1893 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 3194/30: In 1909 stichting en vereniging van percelen. Over op:

Legger 3194/40: Nieuwe sectie B-6450. Huis, schuur en weiland. In 1911 boedelscheiding. Over op:
Legger 7110/8: Eigendom van Gerrit Otten Klaaszn. en echtgenote Fennigje Hakkers. Zij zijn op 26 juni 1896 getrouwd te Heemse. In 1915 stichting. Over op:
Legger 7110/16: Huis, schuren en weiland. In 1917 stichting. Over op:

Legger 7110/17: Nieuwe sectie B-6746. Huis, schuur en weiland. In 1919 successie. Over op:
Legger 5208/20: Eigendom van Gerrit Otten en Fennigje Hakkers. In 1920 sloop en stichting (conform bewaard gebleven gevelsteen).

Oma Hermina Vedelaar-Otten (1868-1960) (met muts) en dochter Hendrika Johanna Otten-Vedelaar (1901-1998) met haar tweeling Evert en Hermina Otten (geb. 1932).

Legger 5208/22: Sectie B-6746. Huis, schuren en weiland in de zgn. Westerkuilen. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 5208/58: Huis, schuur en bouwland. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1949. Sectie O-20.

Legger 5208/62: Nieuwe sectie O-20. Huis, erf, bouw- en weiland aan de Collendoornerdijk. In 1950 huisnummer gewijzigd in L-51. In 1953 stichting. Over op:
Legger 5208/73: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1959 stichting. Over op:
Legger 5208/80: In 1963 boedelscheiding. Over op:

Legger 13267/3: Nieuwe sectie O-942. Huis, schuren, tuin en weiland. Eigendom van Klaas Otten (geb. 10-12-1897) en echtgenote Hendrika Johanna Vedelaar. Zij zijn op 9 februari 1923 getrouwd te Heemse. In 1967 stichting. Over op:
Legger 13267/4: In 1968 huisnummer gewijzigd in Collendoornerdijk 6. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 13267/6: In 1978 verkoop. Over op:
Legger 19056/1: Sectie O-942. Eigendom van Fennigje, Gerrit, Evert en Hermina Otten. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 19061/1: Eigendom van Evert Otten (geb. 05-09-1932).