De weduwe Fenna Bouwhuis-Räckers (1900-1974) voert haar kippen. Zij bewoonde het boerderijtje in de hoek van de kruising van de Havezateweg en de Collendoornerdijk. Fenna was geboren in ’t Duitse Neue Ringe onder de parochie Emlichheim en in 1921 getrouwd met Gerrit Bouwhuis. Hij was echter al op 35-jarige leeftijd in 1935 overleden (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Kadastrale geschiedenis

Legger 8697/6: Sectie B-6618. Bouwland. Eigendom van Gerrit Bouwhuis en echtgenote Fenna Räckers. Zij zijn op 9 september 1921 getrouwd te Heemse. In 1922/1923 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 18 april 1923 (sectie B-6618).

Legger 8697/7: Sectie B-6618. Huis en bouwland. In 1923 stichting. Over op:
Legger 8697/8: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 8697/11: Sectie O-270. Huis, erf en bouwland. In 1957 verbouw. Over op:
Legger 8697/14: In 1962 boedelscheiding en splitsing. Over op:
Legger 13708/4: Nieuwe sectie O-921. Huis, erf, grasland en bouwland. Eigendom van fabrieksarbeider Jan Bouwhuis (geb. 08-05-1931) en echtgenote Sina Lamberink.