Voor 1860 werd een boerderijtje gebouwd op het voormalige Collendoornerveen. Het veen was eerst in opdracht van vervener Johan Bernard Minke en consorten tot turven gestoken en de dalgrond was vervolgens in cultuur gebracht.

Fragment van kadastrale hulpkaart, 14 september 1859 (sectie B-3755).

Legger 135/276: Sectie B-3755. Huis en erf op ’t Collendoornerveen. Eigendom van de marke van Heemse en Collendoorn. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2212/4: Sectie B-4264. Huis en erf op ’t Collendoornerveen. Eigendom van Luite Everts Wind te Lutten aan de Dedemsvaart (en consorten).

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880 (sectie B-4264)

In 1885 boedelscheiding. Over op:
Legger 4565/11: Sectie B-4264. Huis en erf op ’t Collendoornerveen, P-151. Eigendom van vervener Luite Everts Wind te Lutten aan de Dedemsvaart. In 1887 verkoop. Over op:
Legger 4707/2: Eigendom van weduwnaar Jan Willem van Lingen en zoon Piet van Lingen en consorten. In 1888 herbouw. Over op:
Legger 4707/6: Sectie B-4264. Huis en erf op ’t Collendoornerveen, P-151. In 1889 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1889 (sectie B-5813).

Legger 4707/7: Nieuwe sectie B-5813. Huis. In 1895 verkoop. Over op:
Legger 5278/4: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Hilberts en echtgenote Jennigje Kortman. In 1917 successie. Over op:
Legger 5994/5: Eigendom van landbouwer Jannes Olsman en echtgenote Carolina Hilberts. In 1922 verkoop. Over op:
Legger 8028/7: Eigendom van wegwerker Egbert van Faassen en echtgenote Hendrikje Meijerink. In 1922 redresboeking. Over op:
Legger 8663/4: Eigendom van timmerman Petrus Johannes Hofstede en echtgenote Zwaantje Haar.

Petrus Johannes Hofstede was eerst (sinds 1920) als timmerman, wagenmaker en scharenslijper gevestigd aan het kanaal in Brucht.

In 1925 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, december 1925 (sectie B-6878).

Legger 8663/6: Nieuwe sectie B-6878. Huis, schuur, bouw- en weiland in ’t Collendoornerveen. In 1927 verkoop aan de ouders. Over op:

Fragment van topografische kaart anno 1927.

Legger 9288/1: Eigendom van timmerman Gerrit Hofstede en echtgenote Jennigjen Odink. In 1930 terugverkoop aan de zoon. Over op:
Legger 9652/1: Eigendom van timmerman en wagenmaker Petrus Johannes Hofstede (geb. 2 november 1875) en echtgenote Zwaantje Haar, geadresseerd: Lutten P-189.

In 1932 verleende het bestuur van de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de verbouw van een schuur.

De Vechtstreek, 17 maart 1934.

Op 29 augustus 1936 vroeg Hofstede een hinderwetvergunning aan voor het oprichten van een wagenmakerij.

Tekening bij hinderwetvergunning.

Op 26 september verleende het college van burgemeester en wethouders daarvoor toestemming.

Salland’s Volksblad, 16 oktober 1936.

In 1940 verkoop deel van perceel en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1936 (sectie B-7166).

Legger 9652/2: Nieuwe sectie B-7166. Huis, bouw- en weiland. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling Collendoornerveen. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-462).

Legger 9652/6: Nieuwe sectie O-462. Huis, erf, bouw- en weiland aan de Kerkdijk.

Salland’s Volksblad, 17 september 1948.

In 1948 splitsing en in 1949 boedelscheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1949 (sectie O-756).

Legger 11768/1: Nieuwe sectie O-756. Huis, erf en bouwland. Eigendom van timmerman/tekenaar P.J. Schutte en echtgenote A.A. Kerver.

In 1966 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de verbouw van de woning. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1968 (sectie O-756).

Legger 11768/2: Sectie O-756. Huis, erf en bouwland aan de Kerkdijk 10.