In 1903/1904 liet weduwe Aaltjen Broekroelofs-van Faassen een nieuwe woning bouwen op het kadastrale perceel sectie B-4292 te Collendoornerveen.

Kadastrale hulpkaart, augustus 1904 (sectie B-4292).

Legger 3668/66: Sectie B-4292. Huis en bouwland op ’t Collendoornerveen. In 1922 verkoop deel van perceel, redreskaart en verklaring. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1922 (sectie B-6834).

Legger 8557/2: Nieuwe sectie B-6834. Huis op ’t Collendoornerveen. Eigendom van koopman en landbouwer Evert Jan Velding te Den Ham. In 1924 verkoop. Over op:
Legger 8887/2: Eigendom van arbeider Hendrikus Wolf. In 1937 verkoop. Over op:
Legger 10621/2: Eigendom van arbeider Jan de Vries en echtgenote Aleida Gort. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, febr. 1947 (sectie O-459).

Legger 10621/3: Nieuwe sectie )-459. Huis, schuur, tuin en erf aan de Kerkdijk. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 10621/4: Eigendom van weduwe Aleida de Vries-Gort. In 1986 boedelscheiding. Over op:
Legger 25093/1: Sectie O-459. Huis, schuur, tuin en erf aan de Kerkdijk 14. Eigendom van A. de Vries.