Rond 1880 werden alle kadastrale percelen opnieuw geregistreerd en in kaart gebracht op een zgn. minuutkaart. Op die kaart is de boerderij van de familie Van Faassen genoteerd als B-4271.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880 (sectie B-4271).

Legger 2234/3: Sectie B-4271. Huis en erf te Lutten P-153. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan van Faassen. In 1881 vernieuwing. Over op:
Legger 2234/8: Sectie B-4271. Huis en erf te Lutten P-153. In 1907 stichting schuur. Over op:
Legger 2234/9: Sectie B-4271. Huis, schuur en erf. In 1908 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1908 (sectie B-6429).

Legger 2234/10: Nieuwe sectie B-6429. Huis, schuur en weiland. In 1911 verkoop. Over op:
Legger 7139/3: Eigendom van landbouwer Seine Stoeten te ’t Lutterhard. In 1911 verkoop. Over op:
Legger 7196/3: Eigendom van timmerman Gerrit Hofstede en echtgenote Jennigjen Odink. In 1914 sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, december 1913 (sectie B-6678).

Legger 7196/5: Nieuwe sectie B-6678. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1919 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1919 (sectie B-6776).

Legger 8223/1: Nieuwe sectie B-6776. Huis, schuren, bouwland en heide. Eigendom van Gerrit Hofsink en consorten Geesje Snijders (weduwe van Gerrit van Faassen) en Berend Jan Wolbink te Radewijk.
In 1920 rectificatie. Over op:
Legger 8270/1: Eigendom van timmerman Gerrit Hofstede. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8417/1: Eigendom van landbouwer Egbertus Odink te Collendoorn. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 5339/23: Eigendom van Jacob de Jong (of de Jonge). In 1928 verkoop. Over op:
Legger 9482/4: Eigendom van landbouwer Roelof Bril (geb. 16 november 1899) en echtgenote Geesje Welleweerd. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1947 (sectie O-457).

Legger 9482/13: Nieuwe sectie O-457. Boerderij, erf, bouw- en weiland en water aan de Kerkdijk. In 1949 redres. In 1950 wijzigde het adres Lutten P-190 in P-220. Over op:

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1950 (sectie O-457).

Legger 9482/14: Sectie O-457. In 1956 verbouwing en in 1960 bijbouw. Over op:
Legger 9482/20: In 1964 verkoop. Over op:
Legger 8303/31: Eigendom van landbouwer Jan Hendrik Bril (geb. 15 november 1926) en echtgenote Aaltje Schuttert te Lutten P-220. In 1965 splitsing van titels. Over op:
Legger 14516/2: Eigendom van focusslijper Jan Hendrik Bril (geb. 15 november 1926) en echtgenote Aaltje Schuttert te Lutten P-220. In 1965 en 1969 stichting en in 1974 verkoop. Over op:
Legger 17137/2: Eigendom van landbouwer G.W. van der Veen. In 1975 en 1977 verbouw.

Kadastrale hulpkaart, dienstjaar 1978 (sectie O-1774).

Legger 17137/9: Nieuwe sectie O-1774. Huis, schuren, erf en weiland.

Kadastrale hulpkaart, anno 2000 (sectie O-2942).
Kadastrale hulpkaart, anno 2001 (sectie O-2989).