Op 14 november 1820 verbleef notaris Antoni van Riemsdijk op den huize en goed Welgelegen, numero 43, te Heemse. Hij deed dat op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria Clara gravin van Rechteren, lid der ridderschap van Overijssel en breedgeërfde, wonende op Huize Heemse, numero 56 te Heemse. De jonkheer was eigenaar geworden van de havezate Collendoorn door een testamentaire dispositie van 10 april 1818 van zijn schoonvader Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren tot Collendoorn, weduwnaar en boedelhouder van vrouwe Ermgard Ebella Juliana baronesse van Raesfelt. Op de bewuste 14e november hield Van Riemsdijk een inventarisatie van de boedel en nalatenschap van de graaf. Tot diens bezittingen behoorde het erve het Doezemans te Collendoorn, bestaande uit deszelfs bouwmanswoning schuur en schapeschot, numero 9 (aktenr. 233, scan 136).

Op 27 maart 1827 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van levendige have en vee, op het erve Doezemans, op verzoek van Hendrik Doezeman (aktenr. 266, scan 205).

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Doezeman in Collendoorn geregistreerd onder sectie B no. 334 op legger 101 ten name van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse.

Overijsselsche Courant, 29 augustus 1834.

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 20 september 1834 met de eerste openbare veiling (inzate) van een groot aantal onroerende goederen van de familie Van Foreest van Heemse. Daartoe behoorde het erve Doezemans. Het ging als eerste kavel onder de veilinghamer. Het werd op dat moment bewoond en bemeijerd (gepacht) door landbouwer Jan Otten. Het bestond uit deszelfs behuizinge, schuur en schapenschot getekend numero negen, met derzelver grond en wheere, de gaarden voor en agter de behuizinge en de zogenaamde Bongert. Plaatselijk ontvanger Berend Nijzink bood 1500 gulden. Een week later, op 27 september, werd het perceel bij afslag gemijnd door medicinae doctor Frans Willem van Riemsdijk te stad Hardenberg. Hij bood 1501 gulden. De koop werd hem gegund (aktenr. 1121, scan 50).

Op 27 oktober 1838 werd ’t Doezemans nog altijd bewoond door Jan Otten. Dat blijkt uit een notariële akte van de publieke verkoop van een aantal schapen op ’t erve (aktenr. 1319, scan 19).

Legger 101/151: Sectie B-334. Huis en erf. Over op:
Legger 453/3: Eigendom van Frans Willem van Riemsdijk, medicinae doctor te stad Hardenberg. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 987/3: Eigendom van Gerrit Bolks, landbouwer te Heemse, echtgenoot van Gerritdiena Jonkeren (zie algemeen register der hypotheken, deel 82, nr. 28). Zij waren op 10 november 1842 getrouwd te Heemse. In 1862 afbraak. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862.

Legger 987/29: Nieuwe sectie B-3969. Huis en erf. Eigendom van Jan Herm Bolks en echtgenote Johanna Hakkers. Zij waren op 19 augustus 1881 te Heemse getrouwd. Huisnrs. L-20 en L-21. In 1878 verkoop. Over op:
Legger 3813/4: Eigendom van Albert Stegeman junior, landbouwer te Collendoorn (zie register van overschrijving hypotheken, deel 283, nr. 77). Het vruchtgebruik lag bij zijn ouders Albert Stegeman senior en Hendrikjen Jonkeren. In 1889 successie. Over op:
Legger 4097/10: Eigendom van Albert Stegeman junior en echtgenote Fennigje Bouwhuis. Zij waren op 1 oktober 1886 te Heemse getrouwd. In 1896 verkoop. Over op:
Legger 5407/4: Eigendom van de ongetrouwde Zandrie en Aleida Bieleveld, broer en zus te stad Hardenberg, beiden voor de helft (zie register van overschrijving hypotheken, deel 423, nr. 70). In 1897 herbouw. Over op:
Legger 5407/15: Huis en erf. In 1898 herbouw. Over op:
Legger 5407/16: In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6077/4: Eigendom van Pieter Stegeman en echtgenote Hendrikjen Pullen, landbouwers te Collendoorn. Zij waren op 8 september 1876 getrouwd te Heemse. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 8117/5: Eigendom van Berend Stegeman en echtgenote Geesje Ribberink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 766, nr. 48). Zij waren op 30 augustus 1912 getrouwd te Heemse. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Veldwerkkaart, anno 1946.

Legger 8117/16: Nieuwe sectie O-261 aan de Collendoornerdijk. Boerderij, bouw- en weiland. In 1947 verkoop. Over op:
Legger 11583/1: Eigendom van Hendrik Jan Stegeman Bzn. (geb. 07-06-1919) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 915, nr. 73). In 1964 vergunning voor bouw woning ter vervanging van ‘krotwoning’. Over op:
Legger 11583/3: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 11583/4: Nieuwe sectie O-1329. Huis, schuren, bouwland en weiland aan de Doozemansteeg nr. 1. 

Het oude boerderijtje, in 1964 aangeduid als ‘krotwoning’, werd niet afgebroken maar fungeert nu als receptie van het recreatiepark Collendoorn. Ook het daarnaast staande, in 1964 gebouwde, huis (eveneens huisnr. 1) maakt nu onderdeel uit van het park.