Gerhard Kleinjans en echtgenote Hendrika Johanna Schroër, met hun kinderen Zwaantjen, Jan, Berendina en Derkjen Jennigje (op schoot) (collectie: H.W. Schroër).

Legger 7373/1: Sectie B-339. Bouwland en grasgrond. Eigendom van Gerhard Kleinjans en echtgenote Hendrika Johanna Schroër. Zij zijn op 9 mei 1913 getrouwd te Heemse. In 1916 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een boerderij. Over op:
Legger 7373/29: Sectie B-339. Huis en weiland. In 1917 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1917 (sectie B-6758).

Legger 7373/31: Nieuwe sectie B-6758. Huis en weiland. In 1928 stichting. Over op:
Legger 7373/40: Sectie B-6758. Huis, schuren en weiland. In 1931 bijbouw. Over op:
Legger 7373/49: In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie O-262).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie O-262).

Legger 7373/68: Nieuwe sectie O-262. Boerderij en weiland. In 1952 verkoop. Over op:
Legger 12194/3: Eigendom van landbouwer Jan Kleinjans Gzn. (geb. 13-04-1917). Het recht van gebruik en bewoning lag tot aan het overlijden van de langstlevende bij Gerhard Kleinjans en echtgenote Hendrika Johanna Schroër). In 1954 stichting. Over op:
Legger 12194/4: In 1964 successie. Over op:
Legger 11370/34: Sectie O-262. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van Jan Kleinjans Gzn. (geb. 13-04-1917) en echtgenote Hendrika Kampman. Zij zijn op 11 juni 1943 getrouwd te Hardenberg. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 11370/37: Sectie O-262. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 22042/1: Eigendom van H.J.G. Kleinjans, J.J. Kleinjans, G. Kleinjans en Joh. Kleinjans (allen voor 1/4e). In 1980 boedelscheiding. Over op:
Legger 22049/1: Eigendom van Joh. Kleinjans.