Het boerderijtje van de fam. Odink aan de Doozemansteeg 3, met muurankers anno 1837. V.l.n.r.: Jennigje Odink (1910-1984), Jennigje Odink-Veneman (1919-1979) en Gerrit Jan Odink (geb. 1958) (fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

In 1837 stichtte Jan Odink op dit perceel een boerderij. Het perceel bleef vervolgens 130 jaar in bezit van de familie Odink. In 1966 bouwde Albert Odink een tweede woning op het perceel ter vervanging van de oude ‘krotwoning’. De nieuwe woning werd geadresseerd aan de Collendoornerdijk 16. Het perceel werd gesplitst en de oude boerderij werd in 1967 verkocht aan J.H. Bemboom. Deze liet het boerderijtje in 1977 restaureren en gebruikt het sindsdien als beheerderswoning op zijn vakantiepark.

Kadastrale geschiedenis
Legger 259/11: Sectie B-322. Hakhout. In 1837 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 2 augustus 1837 (sectie B-1367).

Legger 259/24: Sectie B-1367. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Odink, weduwnaar van Lubberta Wolbink. Zij waren op 10 juni 1796 getrouwd te Heemse. In 1841 over op:
Legger 619/1: Sectie B-1367. Huis en erf. Eigendom van Hermen Odink en Fennechien Hans. Zij zijn op 2 oktober 1834 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. L-19.

Hermen (of Harm) Odink overleed op 7 juni 1851, op 50-jarige leeftijd, vier kleine kinderen nalatend.

Notaris J.G. Troost te Heemse registreerd op 7 september 1875 een boedelinventaris van alle roerende en onroerende goederen, behorende tot de nalatenschap van Fennigje Odink, weduwe van Harm Odink. Tot de vaste goederen behoorde het boerderijtje op sectie B-1367 te Collendoorn. Dat was bezwaard met een hypotheek ten gunste van Derk Zweers Bzn te stad Hardenberg ad 1400 gulden (aktenr. 404).

Legger 3544/3: Eigendom van Fennigje Hans, weduwe van Hermen Odink. In 1888 successie. Over op:
Legger 4809/3: Sectie B-1367. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan Odink en echtgenote Aaltjen Jonkering. Zij zijn op 9 september 1870 getrouwd te Heemse. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9321/3: Eigendom van Herm Odink en echtgenote Egberdina Hakkers. Zij zijn op 23 september 1904 getrouwd te Heemse. Huisnr. L-19. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 9321/13: Nieuwe sectie O-256. Boerderij, heide en bouwland. In 1966 stichting. Over op:
Legger 9321/14: Sectie O-256. Twee huizen, schuur, heide en bouwland. In 1966 scheiding. Over op:
Legger 14585/3: Nieuwe sectie O-984. Twee huizen c.a. Eigendom van Albert Odink (geb. 05-04-1913) en echtgenote Jennigje Veneman. Zij zijn op 2 mei 1947 getrouwd te Gramsbergen.
Legger 12422/47: Nieuwe sectie O-1011.
Legger 15703/14: Eigendom van Johannes Hendricus Bemboom en echtgenote Hendrika Johanna Maria de Boer te Slaghren. In 1977 vereniging en stichting. Over op:
Legger 15703/36: Sectie O-1585. Huis, grasland, recreatieterrein met zomerhuisjes. In 1977 stichting. Over op:
Legger 15703/37: Sectie O-1585. Over op:
Legger 15703/47: Nieuwe sectie O-1927. Huis, schuur, weiland, erf, trafo, zomerhuisje, receptie en recreatieterrein.