In 1921 werd in opdracht van landbouwer Gerrit Jan Veurink en echtgenote Hendrika Ekenhorst een nieuwe boerderij gebouwd op het kadastraal perceel sectie B-6228.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1922 (sectie B-6228).

Legger 6951/58: Nieuwe sectie B-6228. Huis, bouw- en weiland. In 1925 boedelscheiding. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, december 1925 (sectie B-6892).

Legger 9147/1: Nieuwe sectie B-6892. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Lubbertus Veurink en consorten. In 1925 rectificatie. Over op:
Legger 8852/8: Eigendom van landbouwer Lubbertus Veurink. Levenslang vruchtgebruiker: landbouwer Hendrik Veurink. In 1929 bijbouw. Over op:
Legger 8852/9: Sectie B-6892. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1928 over op:
Legger 9862/5: Eigendom van landbouwer Lubertus Veurink en echtgenote Hermina Frederika Nijman. Zij zijn op 4 november 1921 getrouwd te Heemse.

Kadastrale hulpkaart, juli 1935 (sectie B-6892).

In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 9862/10: Sectie B-6892. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947 (sectie O-281).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1947 (sectie O-281).

Legger 9862/12: Nieuwe sectie O-281. Huis en bouwland. In 1951 stichting. Over op:
Legger 9862/14: Sectie O-281. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Eugenboersdijk. In 1965 stichting. Over op:
Legger 9862/15: Sectie O-281. Huis, schuren, noodwoning, bouw- en weiland. In 1976 verbouw. Over op:
Legger 9862/17: Sectie O-281. Huis, schuren, noodwoning, bouw- en weiland. In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1977 (sectie O-1739).

Legger 9862/20: Nieuwe sectie O-1739. Huis, weiland, schuren en noodwoning. In 1978 boedelscheiding. Over op:
Legger 19131/1: Eigendom van J. en H. Veurink. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1983 (sectie O-2339).

Legger 19131/13: Nieuwe sectie O-2339. Huis, erf, schuren, tuin en grasland aan de Eugenboersdijk 8.

Kadastrale hulpkaart, anno 1996 (sectie O-2781).
Kadastrale hulpkaart, anno 2007 (sectie O-3334).