Legger 6951/57: Sectie B-6597. Bouwland. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Veurink en echtgenote Hendrika Ekenhorst. In 1921 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van een boerderij. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1922 (sectie B-6597).

Legger 6951/59: Sectie B-6597. Huis en bouwland in de Collendoorner Esch en Hooilanden. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 8853/7: Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Veurink en echtgenote Aaltje Meinen. Levenslang vruchtgebruiker: landbouwer Hendrik Veurink, weduwnaar van Jennigjen Scholten. In 1925 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, december 1925 (sectie B-6886).

Legger 8853/8: Sectie B-6886. Huis en bouwland. In 1929 bijbouw. Over op:
Legger 8853/10: In 1934 successie. Over op:
Legger 8985/8: Sectie B-6886. Huis en bouwland. Eigendom van landbouwer Hendrik Jan Veurink en echtgenote Aaltje Seinen. Zij zijn op 14 mei 1920 getrouwd te Heemse. In 1939 verbouw. Over op:
Legger 8985/11: Sectie B-6886. Huis, schuur en bouwland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1946 (sectie O-299).

Hendrik Jan Veurink overleed op 11 juni 1958 te Collendoorn L-13. Zijn weduwe, Aaltje Seinen, hertrouwde op 21 april 1961 te Avereest met weduwnaar Jochum Oegema.

Legger 8985/12: In 1961 boedelscheiding. Over op:
Legger 13528/1: Sectie O-299. Boerderij, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Hermannus Veurink (geb. 15-12-1921) en echtgenote E. Broekroelofs. In 1968 wijzigde het adres Collendoorn L-13 in Havezateweg 11. In 1970 stichting. Over op:
Legger 13528/3: Sectie O-299. Boerderij, erf, bouw- en weiland. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:

Rouwadvertentie van Jochum Oegema (Het Noord-Oosten).
Kadastrale hulpkaart, juni 1973 (sectie O-1282).

Legger 13528/4: Nieuwe sectie O-1282. Boerderij, erf, bouw- en weiland. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 13528/6: In 1981 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 13 mei 1981 (sectie O-1948).

Legger 13528/9: Nieuwe sectie O-1948. Boerderij, schuren, erf, weiland en tuin. In 1985 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1986 (sectie O-2457).

Legger 13528/10: Nieuwe sectie O-2457. Boerderij, schuur, erf, tuin en weiland aan de Havezateweg 11.