In 1910 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning aan Berend Hendrik Harsevoort voor de bouw van een nieuwe boerderij op het kadastrale perceel sectie B-1551. Datzelfde jaar vond boedelscheiding plaats. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, mei 1910 (sectie B-6476).
Kadastrale hulpkaart, augustus 1910 (sectie B-6476).

Legger 6900/8: Nieuwe sectie B-6476. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van landbouwer Berend Hendrik Harsevoord en echtgenote Geessien Heetjans. Zij zijn op 15 juli 1904 getrouwd te Laar. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 6900/11: Sectie B-6476. Huis, schuur en bouwland. In 1929 stichting. Over op:
Legger 6900/12: Sectie B-6476. Huis, schuren en bouwland. In 1940 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor de bouw van slaapkamers in de bestaande woning. Geessien Harsevoort-Heetjans overleed op 10 augustus 1941 te Collendoorn.
Legger 6900/17: Sectie B-6476. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie O-280).
Detail van kadastrale veldwerkkaart, anno 1946 (sectie O-280).

Legger 6900/18: Nieuwe sectie O-280. Huis, schuur, bouw- en weiland aan de Collendoornerdijk. Berend Hendrik Harsevoort overleed op 20 november 1951. In 1953 boedelscheiding. Over op:
Legger 11939/2: Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Harsevoort (geb. 08-06-1909) en echtgenote Jezalina Johanna Smit. Zij zijn op 17 mei 1940 getrouwd te Heemse. In 1966 verbouw. Over op:
Legger 11939/5: In 1967 splitsing voor overdracht. Over op:
Legger 11939/7: Sectie O-280. Huis c.a. In 1968 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1968 (sectie O-1066).

Legger 11939/9: Nieuwe sectie O-1066. Huis, tuin en uitweg te Collendoorn L-17. In 1969 verkoop. Over op:
Legger 15368/1: Eigendom van bouwvakarbeider en textielhandelaar Johan Otten (geb. 02-09-1920) en echtgenote Cornelia Louisa Bouman. Zij zijn op 18 juli 1947 getrouwd te Hardenberg. In 1970 stichting. Over op:
Legger 15368/2: Sectie O-1066. Huis, schuur, tuin en uitweg aan de Havezateweg 5.