In 1887 werd op ’t Holt, tegenover ’t Iden, een nieuwe schuur gebouwd in opdracht van van de fam. Kamphuis.

Kadastrale hulpkaart, juni 1887 (sectie F-5707)

Legger 4457/8: Sectie B-5707. Schuur op ’t Holt. In 1894 verbouwd tot boerderij. Over op:
Legger 4457/10: Sectie B-5707. Huis. In 1895 verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1895 (sectie B-5915)

Legger 4457/11: Nieuwe sectie B-5915. Huis, schuur en bouwland. In 1900 boedelscheiding en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1900 (sectie B-5994)

Legger 5635/9: Nieuwe sectie B-5994. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van landbouwer Seine Kamphuis en echtgenote Maria Vedelaar. In 1913 stichting. Over op:
Legger 5635/19: In 1914 redres. Over op:
Legger 5635/20: Sectie B-5994. Huis, schuur en bouwland. In 1926 sloop en herbouw. Over op:
Legger 5635/24: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9307/4: Sectie B-5994. Huis, schuren en bouwland op ’t Holt. Eigendom van landbouwer Gerrit Kamphuis. Vruchtgebruikster: Maria Vedelaar, weduwe van Seine Kamphuis. In 1930 sloop en herbouw. Over op:
Legger 9307/11: Sectie B-5994. Huis, schuren en bouwland op ’t Holt. In 1937 successie. Over op:
Legger 5925/8: Eigendom van landbouwer Gerrit Kamphuis Szn. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart na de ruilverkaveling, anno 1946 (sectie O-307)

Legger 5925/22: Nieuwe sectie O-307. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Hofsteeweg 1. In 1949 gedeeltelijke vernieuwing, in 1958 stichting, in 1959 gedeeltelijke vernieuwing, in 1968 stichting en in 1973 boedelscheiding. Over op:
Legger 16801/1: Eigendom van de gebroeders S. en E. Kamphuis.