Aan de Jachthuisweg, halverwege tussen Hardenberg en Lutten, staat in de driesprong de grote, mooie boerderij met de naam Vaders erf, met het jaartal 1950. Al vanaf eind negentiende eeuw woonde daar een familie Odink, maar pas in 1950 noemde Egbert Odink zijn boerderij Vaders erf, waarmee hij dankbaar verwees naar zijn vader Albert Lubertus Odink. Ook toen in 1974 de boerderij overging in handen van de familie Veltink, bleef de boerderij zo heten. Het is een echte boerderij-naam. Immers het was (en is) voor een boer uiterst belangrijk dat hij een erfopvolger had. Daarmee bleven de bedrijfsinvesteringen in familiebanden: dan wist je waarvoor je werkte. Zo bleven veel boerderijen generaties achtereen in een en dezelfde familiehand. Op veel boerderijen in Nederland, en ook aan de Jachthuisweg, werd deze continuïteit met deze naam uitgedrukt.

Kadastrale geschiedenis
Legger 3257/3: Sectie B-3999. Veengrond. Eigendom van Albert Odink en echtgenote Geertjen Veltink. In 1877 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 3257/20: Nieuwe sectie B-5302. Huis. In 1879 vereniging van percelen. Eigendom van Egbert Odink en Christina Bolks. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1879.
Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 3257/28: Nieuwe sectie B-5428. Huis, schuur en erf. In 1895 verval vrijdom. Over op:
Legger 3257/41: In 1905 verval vrijdom. Over op:
Legger 3257/43: In 1907 verval vrijdom. Over op:
Legger 3257/47: Sectie B-5428. Huis en erf. In 1913 sloop en stichting. Over op:
Legger 3257/56: Sectie B-5428. Huis, schuur en erf. In 1914 herbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1914.

Legger 3257/57: Nieuwe sectie B-6693. Huis, schuur en bouwland. In 1921 vernieuwd. Over op:
Legger 3257/59: In 1923 successie. Over op: 
Legger 8857/6: Eigendom van Albert Lubertus Odink en echtgenote Hendrikje Seinen. Zij zijn op 17 juni 1921 te Heemse getrouwd. In 1928 bijbouw. Over op:
Legger 8857/18: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1943 sloping. Over op:
Legger 8857/34: Schuren, bouw- en weiland. In 1946 stichting. Over op:
Legger 8857/36: Schuren, bouw- en weiland. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-636).

Legger 8857/38: Nieuwe sectie O-636. Boerderij, bouw-, weiland en heide. In 1951 sloping en stichting. Over op:
Legger 8857/41: In 1954 bouw kippenhok. Over op:
Legger 8857/42: In 1958 aanbouw. Over op:
Legger 8857/43: In 1960 sloping. Over op:
Legger 8857/44: In 1966 boedelscheiding. Over op:
Legger 14679/1: Sectie O-636. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Jachthuisweg 13. Eigendom van Egbert Frederik Odink en Geesjen Timmerman. Zij zijn op 12 oktober 1950 getrouwd te Hardenberg. In 1967 stichting. Over op:
Legger 14679/5: In 1969 verbouw woning. Over op:
Legger 14679/6: In 1970 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 14679/7: Nieuwe sectie O-1162. In 1972 splitsing. Over op:
Legger 14679/10: Nieuwe sectie O-1245. In 1973 verkoop enz. Over op:
Legger 14679/11: Nieuwe sectie O-1350.  In 1974 splitsing. Over op:
Legger 14679/15: Nieuwe sectie O-1350. In 1974 stichting. Over op:
Legger 14679/17: Sectie O-1350. Huis, garage en erf aan de Middenweg 2a. In 1975 splitsing. Over op:
Legger 14679/19: Nieuwe sectie O-1506. Boerderij, erf, tuin, erf, schuur en grasland. In 1976 verkoop enz. Over op:
Legger 14278/8: Nieuwe sectie O-1577. Twee huizen, schuren, erf en tuin. Eigendom van Gerrit Jan Veltink (geb. 14-01-1918) en echtgenote Egberdina van der Velde. In 1977 stichting. Over op:
Legger 14278/11: In 1978 splitsing. Over op:
Legger 14278/12: In 1980 splitsing. Over op:
Legger 14278/13: In 1981 verkoop enz. Over op:
Legger 19543/8: Nieuwe sectie O-2023. Huis, tuin en ligboxenstal aan de Jachthuisweg 13. Eigendom van J.H. Veltink.In 1981 redres. Over op:
Legger 22575/1: Eigendom van J.H. Veltink en G.J. Veltink
Legger 19543/9: Sectie O-2308. Boerderij, schuren, erf, tuin en weiland. Eigendom van J.H. Veltink. In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 23437/3: Eigendom van J.H. Veltink en W. Stoevelaar. In 1982 afloop ruilverkaveling. Over op:
Legger 23437/5: Boerderij, schuren, erf, tuin en weiland aan de Jachthuisweg 13 te Collendoorn.