Kadastrale hulpkaart, 14 september 1859 (sectie B-3737).

Legger 135/258: Sectie B-3737. Huis en erf op ’t Collendoornerveen. Eigendom van de marke van Heemse en Collendoorn. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2233/3: Sectie B-4260. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Hendrik op de Haar.

Op 6 augustus 1864 verscheen Hendrik Ophaar, zich ook noemende Hendrik op de Haar, voor notaris Swam te Gramsbergen en verklaarde 400 gulden schuldig te zijn aan Jan Timmer, onderwijzer der jeugd te Laar. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij zijn eigendommelijke woonhuis, met grond en wheere, staande en gelegen op het Collendoornerveen, o.a. sectie B-4260 (aktenr. 2932).

In 1866 expiratie bouw. Over op:
Legger 2914/3: Eigendom van landbouwer Geert Alferink te Tinholt. Huisnr. M-16. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 3531/3: Eigendom van hoofdonderwijzer Jan Timmer te Laar. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 4968/3: Eigendom van landbouwer Jan Alferink en consorten te Collendoornerveen. In 1927 herbouw. Over op:
Legger 4968/5: Nieuwe sectie B-4260. Huis, schuren en erf. In 1928 boedelscheiding. Over op:
Legger 9429/3: In 1930 liet J. Alverink een nieuwe boerderij naast de oude bouwen. In 1936 verbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juni 1936 (sectie B-7162).

Legger 9429/6: Nieuwe sectie B-7162. Huis, schuur, bouw-, weiland en heide. Huisnr. M-16. In 1941 verval vrijdom. Over op:
Legger 9429/7: In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-478). De oude boerderij heeft een nieuwe bestemming gekregen als schuur…

Legger 9429/8: Nieuwe sectie O-478 aan de Poffersweg. In 1972 verkoop. Over op:
Legger 16199/1: Eigendom van timmerman G.J. Nijland. Levenslang vruchtgebruik Gerrit Hendrik Alferink. Luggersweg 11.