Legger 114553: Sectie B-6290. Huis, bouw-, weiland en heide op ’t Collendoornerveen. Eigendom van landbouwer Arend Klein (geb. 09-11-1913) en echtgenote Aaltje Stegeman. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947 (sectie O-677)

Legger 11455/4: Nieuwe sectie O-677. Boerderij, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Arend Klein (geb. 09-11-1913) en echtgenote Aaltje Stegeman. In 1947 stichting. Over op:
Legger 11455/5: Sectie O-677. Huis, woonkeet, schuur, bouw-, weiland en heide. In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie O-869)

Legger 11455/7: Nieuwe sectie O-869. Huis, schuren, erf, bouwland, weiland en heide. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie O-995)

Legger 14545/3: Nieuwe sectie O-995. Huis, bouw- en grasland. Eigendom van landbouwer W.A. Kouwenberg. In 1973 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1973 (sectie O-1335)

Legger 14545/7: Nieuwe sectie O-1335. Huis, erf, schuren, grasland.

Kadastrale hulpkaart, anno 1981 (sectie O-2038)
Kadastrale hulpkaart, anno 1999 (sectie O-2886)
Kadastrale hulpkaart, anno 2011 (sectie O-3494)