Legger 3777/4: Sectie B-4113. Veengrond. Eigendom van landbouwer Jan of Johannes Vugteveen en landbouwer Hendrik Slot, beiden te Lutten. In 1881 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1881 (sectie B-5470).

Legger 3777/5: Nieuwe sectie B-5470. Huis op ’t Collendoornerveen. In 1881 verkoop. Over op:
Legger 4231/4: Eigendom van landbouwer Jan Gerrits Kuik te Zuidwolde.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 14 november 1882 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Jan Gerrits Kuik te Lutten. Deze verklaarde 1260 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan notaris Sarus Adelbert Bakker te Zuidwolde. Als onderpand voor de schuld en de daarover verschuldigde rente vestigde hij een hypotheek op o.a. zijn huis en erf op het kadastraal perceel sectie B-5470 (aktenr. 2269).

Op 1 augustus 1883 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de inzate van de openbare verkoop van vastgoed, op verzoek van landbouwer Jan Gerrits Kuik te Lutten. De veiling vond plaats ten huize van logementhouder Albert ten Kate te Lutten aan de Dedemsvaart. Het eerste kavel bestond uit het huis en erf, met bouwland, weiland en veengrond, sectie B-5470. Het werd voor 600 gulden ingezet door vervener Luite Everts Wind te Lutten. Kennelijk heeft de definitieve veiling niet plaats gevonden (aktenr. 2403).

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 2 november 1883 met de eerste inzate van de openbare veiling van ’t vastgoed van landbouwer Jan Gerrits Kuik. De verkoop vond plaats omdat deurwaarder Wiekmeijer uit Hardenberg er beslag op had laten leggen, in opdracht van notaris Sarus Adelbert Bakker te Zuidwolde. Kuik was in gebreke gebleven bij het aflossen van de hypotheek. De veiling vond plaats ten huize van de logementhouder Albert ten Kate. Het eerste kavel betrof een huis met bouwland, weiland en veengrond, sectie B-5470. Twee weken later, bij de definitieve veiling, verbleef het kavel aan landbouwer Roelof ten Kate Albertszoon en echtgenote Hendrikje Cornelis te Lutten aan de Dedemsvaart, voor 750 gulden (aktenr. 2441).

Legger 4405/1: Eigendom van landbouwer Roelof ten Kate te Lutten.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 21 augustus 1884 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Roelof ten Kate Albertszoon te Lutten. Deze verklaarde 500 gulden te hebben geleend van veehouder Derk Jan Leemgraven te Holtheme en stelde als onderpand voor de lening zijn huis met bouwland, weiland en veengrond te Lutten, sectie B-5470 (aktenr. 2573).

In 1887 verkoop. Over op:
Legger 4700/1: Eigendom van bakker en winkelier Egbert ten Kate en consorten te Lutten. In 1888 verval vrijdom. Over op:
Legger 4700/11: In 1898 verval vrijdom. Over op:
Legger 4700/15: In 1904 verkoop. Over op:
Legger 6226/2: Eigendom van landbouwer Hermannes Odink. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 10652/1: Eigendom van landbouwer Klaas Ballast Gzn te Lutten. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 10652/4: Nieuwe sectie O-572. Boerderij, bouw- en weiland aan de Geerhoeksweg. In 1949 stichting. Over op:
Legger 10652/5: In 1954 verkoop. Over op:
Legger 8780/16: Eigendom van boerenknecht Gerrit Reurink (geb. 30-03-1896). In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8780/17: Sectie O-572. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 13645/1: Eigendom van G.W. Reurink en J. Veneman. In 1966 stichting. Over op:
Legger 13645/4: In 1970 verbouw. Over op:
Legger 13645/7: Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Middenweg 6.