In 1911 lieten Jan Harm Bolks en Johanna Hakkers een nieuw boerderijtje bouwen op het kadastrale perceel sectie B-6484 op het Collendoornerveen.

Kadastrale hulpkaart, november 1911 (sectie B-6517).

Legger 3437/12: Nieuwe sectie B-6517. Huis, 4/5 bouw- en grasland en 1/5 heide. In 1913 ruiling gedeelte van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, november 1913 (sectie B-6673).

Legger 3437/14: Nieuwe sectie B-6673. Huis, 4/5 bouw- en grasland en 1/5 heide. In 1917 verval van vrijdom. Over op:
Legger 3437/15: In 1921 overboeking. Over op:
Legger 8605/2: Eigendom van landbouwer Lucas van der Kamp en consorten. In 1922 verkoop, vereniging van percelen en ontginning; redres vrijdom. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1922 (sectie B-6835).

Legger 7984/2: Nieuwe sectie B-6835. Huis en bouwland. Eigendom van Lucas van der Kamp en Hendrikje Dekker. In 1931 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7984/5: Sectie B-6835. Huis, schuur en bouwland. In 1940 stichting schuur. Over op:
Legger 7984/6: Sectie B-6835. Huis, schuren en bouwland. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, februari 1947 (sectie O-492).

Legger 7984/7: Nieuwe sectie O-492. Boerderij, erf, bouw- en weiland aan de Slagenweg. In 1951 gedeeltelijke vernieuwing en stichting. Over op:
Legger 7984/8: In 1953 verkoop. Over op:
Legger 12321/1: Sectie O-492. Boerderij, schuren, bouw- en weiland aan de Slagenweg. Eigendom van huwde broer en zus Roelof en Geertje van der Kamp. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 14519/1: Sectie O-492. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Harm Welleweerd en echtgenote Arendina Geziena Hutten. In 1969 verbouw. Over op:
Legger 14519/4: Sectie O-492. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Wandersweg. In 1975 splitsing en in 1976 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, 27 april 1976 (sectie O-1534).

Legger 17596/2: Nieuwe sectie O-1534. Huis, tuin, erf, grasland, schuren en weg aan de Slagenweg 2. Eigendom van fabrieksarbeider W. Klok en echtgenote J.H. Boertien.