Dominee Loor maakte deze fraaie kleurendia van Hendrika Johanna (Riek) Zemmelink-Veldsink (geb. 27 augustus 1938) in de keuken van haar ouderlijk huis aan de Plaggemarsweg 2 te Collendoorn.

Op 22 augustus 1961 was de vergunning door de gemeente Hardenberg afgegeven voor de bouw van een boerderij (sectie O-204) in opdracht van Gerrit Veldsink en echtgenote Sina Overweg. Zij waren op 27 oktober 1933 getrouwd te Heemse. Het perceel bouwland waarop de nieuwe boerderij verrees had het echtpaar in 1960 gekocht van Douwe Auke Oostenbrink. De nieuwe boerderij was aanvankelijk geadresseerd te Heemse A-202 en vanaf 1968 aan de Plaggemarsweg 2.

Schets van de voorgevel en rechter zijgevel van de nieuw te bouwen boerderij.
Situatieschets, behorend bij bouwvergunning anno 1961.

Aan het einde van de vorige eeuw werd de boerderij gekocht door gemeente Hardenberg en afgebroken. Het vrijgekomen perceel werd vervolgens doorverkocht aan Marslanden BV ten behoeve van de realisatie van de gelijknamige nieuwbouwwijk.