Geesje Hakkers-Stegeman (1878-1960), alias ‘van de Bongerd’ (1878-1960) voor het boerderijtje Heemserveen, N-2 (aan de huidige Luggersweg 2a te Collendoorn) (Fotograaf: ds. E.J. Loor, Heemse).
Emeritus predikant Marius Elisa van der Veen bracht, samen met ds. Loor, een bezoekje aan de hoogbejaarde Hendrik Hakkers (1878-1963). Hij was in 1903 getrouwd met Geesje Stegeman uit Brucht (Fotograaf: ds. E.J. Loor, Heemse).

Legger 2142/4: Sectie B-3531. Bouwland. Eigendom van Hendrik Hakkers Gerritszn. en echtgenote Gesina de Graaf. Zij waren op 6 juni 1835 getrouwd te Heemse. Ze woonden eerst in een iets zuidelijker gelegen boerderijtje dat in 1874 werd afgebroken nadat ze deze nieuwe woning hadden gebouwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1874. Sectie B-5136.

Legger 2142/7: Nieuwe sectie B-5136. Huis. Huisnr. N-9.

Notaris J.G. Troost te Heemse verleed op 12 juli 1877 een transportakte op verzoek van Hendrik Hakkers Gzn en Gezina de Graaf, echtelieden en landbouwers, tezamen wonende te Heemserveen. Zij verklaarden hun huis met bouwland, heide, veen- en zandgrond voor 1000 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan hun schoonzoon landbouwer Lucas Bosch en dochter Hermina Hakkers te Heemserveen (aktenr. 797).


Legger 3706/11: Sectie B-5136. Huis. Eigendom van Lucas Bosch en echtgenote Hermina Hakkers. Zij waren op 29 juli 1859 getrouwd te Heemse. Hermina overleed op 24 maart 1885 te Heemserveen. In 1910 verklaring. Over op:
Legger 6992/1: Sectie B-5136. Huis in ’t Tweede Blok, huisnr. 9, in ’t Collendoornerveld. Eigendom van Gerrit Jan Hakkers Albertszn. en echtgenote Johanna Westerman. Zij waren op 28 juli 1876 getrouwd te Heemse. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911. Sectie B-6488.

Legger 6992/2: Sectie B-6488. Huis en grasgrond. In 1913 afbraak en herbouw woonhuis ‘op het Heemserveen’. Over op:
Legger 6992/3: Huis, weiland en grasland. In 1915 sloop en stichting woning.

Op 3 juli 1923 overleed de 75-jarige Gerrit Jan Hakkers aan de gevolgen van een motorongeluk. De oude baas was, waarschijnlijk als gevolg van doofheid en slecht zicht, bij het oversteken van de weg, hard in aanraking gekomen met een motorrijder uit Koekange. Hakkers brak zijn been op twee plaatsen en overleed nog dezelfde avond aan zijn verwondingen.

Salland’s Volksblad, anno 1923.

Legger 6992/4: In 1925 boedelscheiding. Over op:
Legger 9071/3: Sectie B-6488. Huis, schuur en weiland in ’t Tweede Blok, huisnr. 9, in ’t Collendoornerveld. Eigendom van Hendrik Hakkers G.J.zn. en echtgenote Geesje Stegeman. Zij waren op 8 mei 1903 getrouwd te Heemse. In 1947 ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1947.

Legger 9071/5: Nieuwe sectie O-652. Boerderij, bouw-, weiland en heide aan de zgn. Bongersweg. Geesje Hakkers-Stegeman overleed op 21 mei 1960. Haar man verhuisde drie jaar later naar Ane en overleed daar op 20 september 1963. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 11162/7: Sectie O-652. Boerderij, bouwland, weiland en heide te Heemserveen, N-2. Eigendom van Jan Otten Gzn. (geb. 01-02-1907) en echtgenote Hermina Grootoonk. Zij waren op 11 mei 1934 getrouwd te Heemse. 
Legger 16251/2: Nieuwe sectie O-1436. Huis, tuin en schuur aan de Luggersweg 2a. Eigendom van A. Stijger.