Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het boerderijtje van Hendrik Doezeman op ’t Collendoornerveen geregistreerd als sectie B-221 op legger 78.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832. De katerstede in den Ouden Bril is gesitueerd net boven ’t Poffers…

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 23 februari 1836 een verhuurakte, waarbij bepaald werd dat de katerstede in den Ouden Bril op ’t Collendoornerveen voor zes jaren werd verpacht door de eigenaar, Hendrik Doezeman, aan Geert Zaalmink, ingaand 1 mei 1836 (aktenr. 1194). De katerstede lag, volgens de akte, tusschen die van Jan Hendrik Veltink en die van Aaltjen Odink, weduwe van Jan Veltink aldaar, bestaande uit derzelver behuizinge met nagenoeg 57 roeden gaarden- en zaaijland en en parceel heidegrond van nagenoeg dezelfde grootte, liggende boven en aan elkanderen en van onderen oplopende tot aan de turfmakerij van Jan Hermen Zweers Jasperszoon te Hardenbergh, ten zuiden van en aan de Dedemsvaart, voor een somma van dertig guldens jaarlijks.

Legger 78/7: Sectie B-221. Huis en erf.

Op 11 augustus 1847 verleed notaris Willem Swam een transportakte op verzoek van Hendrik Doezeman, weduwnaar van Annegien Waterink, van Zwaantjen Doezeman en echtgenoot Johannes Schrotenboer, en van Geertruid Doezeman en echtgenoot Evert Gerrits. Gezamenlijk verklaarden ze hun huis en erf op sectie B-221 voor 1400 guldens te hebben verkocht en over te dragen aan landbouwer Teunis Nijzink op ’t Anerveen (aktenr. 1465).

Op 28 augustus van datzelfde jaar verleed dezelfde notaris een hypotheekakte op verzoek van Teunis Nijzink en echtgenote Janna Hamhuis. Zij verklaarden 600 guldens schuldig te zijn aan Jan Santman Derkszoon, logementhouder te stad Hardenberg. Ze verbonden hun nieuw verworven vastgoed als onderpand (aktenr. 1469).

Legger 824/2: Eigendom van Teunis Nijzink of Niezink en echtgenote Janna Hamhuis, landbouwer te Anerveen (later te Collendoornerveen). Zij waren op 31 augustus 1838 getrouwd te Gramsbergen. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 824/8: Nieuwe sectie B-4231. Huis, schuur en erf. Huisnr. M-14. Teunis overleed op 22 maart 1877. In 1878 successie. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 1788/10: Eigendom van Janna Hamhuis, weduwe van Teunis Nijzink. In 1884 boedelscheiding.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 23 januari 1884 de akte van boedelscheiding, op verzoek van Janna Hamhuis, weduwe van Teunis Nijzink, en op verzoek van Roelof Nijzink te Collendoornerveen. Teunis Nijzink was overleden en had als nakomelingen: Roelof Nijzink, Hendrika Nijzink en echtgenoot Jan Kollen te Steenwijksmoer, Aaltje Nijzink en echtgenoot Jan Nijland te Collendoorn, Jan Hendrik Nijzink te Anevelde en Hendrikje Nijzink en echtgenoot Albert Beltman te Noord-Amerika. Teunis had in zijn testament, verleden op 8 februari 1877 door notaris J.G. Troost, zijn zoon Roelof Nijzink tot enige erfgenaam benoemd. De overige nakomelingen hadden ingestemd met de uiterste wilsbeschikking van hun vader. Tot de onroerende goederen van de nalatenschap behoorde o.a. de boerderij op sectie B-4231 (aktenr. 2471).

Legger 4416/10: Eigendom van Roelof Nijzink en echtgenote Jennegien Kampherbeek. Zij waren op 18 september 1868 getrouwd te Heemse.

Op 8 november 1884 verschenen Janna Hamhuis, weduwe van Teunis Nijzink te Collendoornerveen, en Roelof Nijzink, landbouwer te Collendoornerveen voor notaris Hilbrand van Barneveld en verklaarden gezamenlijk als ieder afzonderlijk 600 gulden schuldig te zijn aan de minderjarige kinderen van Aaltje Tabbert en Gerrit Willem Kampherbeek te Baalder. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun onroerend bezit in Collendoornerveen, waaronder het huis en erf op sectie B-4231 (aktenr. 2612).

In 1885 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 4416/11: Schuur en erf. In 1897 verkoop. Over op:
Legger 5493/4: Eigendom van Geert Borggreve, landbouwer te Collendoorn. In 1905 verkoop. Over op:
Legger 3437/7: Sectie B-4231. Schuur en erf. Eigendom van Jan Harm Bolks en echtgenote Johanna Hakkers. Zij waren op 19 augustus 1881 getrouwd te Heemse. In 1910 sloop en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1910.

Legger 3437/9: Nieuwe sectie B-6484. Huis, heide, huis, schuur, bouw- en weiland. In 1911 stichting en splitsing. Over op:
Legger 3437/10: Nieuwe sectie B-6516. Huis en erf. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8564/2: Sectie B-6516. Huis en erf. Eigendom van Gerritdina Bolks, Johanna Bolks, Jantje Bolks, Gerrit Jan Bolks en Geertje Bolks. In 1922 vereniging percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1927.


Legger 8564/3: Nieuwe sectie B-6946. Huis, bouw- en weiland. In 1926 stichting.
Legger 8564/4: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9201/2: Eigendom van Gerrit Jan Bolks en Aaltje Bouwhuis. In 1944 verbouw. Over op:
Legger 9201/4: In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 9201/6: Sectie O-489. Eigendom van Gerrit Jan Bolks en Aaltje Bouwhuis. In 1948 stichting en in 1962 verkoop. Over op:
Legger 13697/1: Sectie O-489. Boerderij, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van Jan Harm Bolks (geb. 03-09-1934). Levenslang vruchtgebruiker: Gerrit Jan Bolks (geb. 30-10-1901) te Luggersweg 6.