De boerderij van de familie Jonkeren aan de Venneweg 11. Op de dia lacht Janna (Johanna Hendrika) Jonkeren (geb. 21-05-1923) naar de camera van ds. E.J. Loor. Zij was ongehuwd en beheerde na de dood van hun vader Leefert in 1957, samen met haar – eveneens vrijgezelle broer Albert, de boerderij. De grote schuur rechts is later verplaatst.

Den Ouden en Nieuwen Bril op het Collendoornerveen werden op 9 september 1817 onder de hamer gebracht:

Overijsselsche Courant, 19 augustus 1817.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd de Brillen op ’t Collendoornerveen geregistreerd als sectie B-205 op legger 368 ten name van landbouwer Jan Hendrik Veltink.

Legger 368/1: Sectie B-205. Huis en erf. Eigendom van Jan Hendrik Veltink en Hermina Warmink. Zij waren op 27 april 1815 getrouwd te Hardenberg.

Notaris Willem Swam verleed op 19 december 1853 de testamenten van landbouwer Jan Hendrik Veltink en Hermina Warmink. Zij verklaarden ieder de helft te bezitten van het huis, schuur en schapenschot op sectie B-205, maar ook een huis met schuur aan de noordzijde van de Dedemsvaart, sectie B-1846 (aktenr. 2084 en 2085)

In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2221/9: Eigendom van Hermina Warmink, weduwe van Jan Hendrik Veltink. Nieuwe sectie B-4188. Huis, schuur en erf. Later eigendom van zoon Lephert Veltink en echtgenote Aaltjen Hilberink. Zij waren op 29 april 1853 getrouwd te Heemse. Huisnr. M-8. Huis, schuur, erf en stookhut. In 1877 bijbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Op 6 november 1878 verscheen Lephert Veltink, zich ook wel noemende Lefert Veltink, landbouwer te Collendoornerveen, voor notaris Gerard de Meyier. Hij verklaarde 800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Harm Jan Bekman te Holthone. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente stelde hij o.a. zijn huis en erf op sectie B-5313 (aktenr. 44).

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Legger 2221/34: Nieuwe sectie B-5313. In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 4184/12: Eigendom van Lephert Veltink Jan Hendrikszoon, landbouwer te Collendoornerveen. Huisnr. M-8. In 1883 verkoop. Over op:
Legger 4370/8: Eigendom van Janna Veltink en echtgenoot Albert Jonkeren, landbouwers te Collendoornerveen. Zij waren op 11 augustus 1881 getrouwd te Heemse. Het vruchtgebruik lag nog bij (schoon)vader Lephert Veltink. In 1886 successie. Over op:
Legger 4613/8: Eigendom van Albert Jonkeren. In 1913 bijbouw en vernieuwing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1914.

Legger 4613/26: In 1930 verkoop. Over op:
Legger 9676/8: Eigendom van Leefert Jonkeren (bijgenaamd: Brils-Leefert) en echtgenote Arendina Altena, landbouwers te Collendoornerveen. Zij waren op 11 oktober 1918 te Heemse getrouwd. In 1936 successie. Over op:
Legger 10274/12: Eigendom van Leefert Jonkeren, Venneweg 11. In 1940 stichting. Over op:
Legger 10274/19: In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947.
Interieur van het huis Collendoornerveen M-9 (later Venneweg 11). Rechts in de leunstoel zit de ongehuwde Hendrika Jonkeren (1891-1974). Aan tafel zit haar ongehuwde nichtje Janna (Johanna Hendrika) Jonkeren (1923-1963). Geheel links zit een zoon van de fotograaf, ds. E.J. Loor.

Legger 10274/20: Nieuwe sectie O-495. Boerderij, erf, bouw-, weiland en heide aan de Wandersweg. Eigendom van Hendrika Johanna Jonkeren (1/2e) en Albert Jonkeren (1/2e). In 1975 successie. Over op:
Legger 7667/5: Eigendom van Albert Jonkeren (geb. 05-11-1919), landbouwer aan de Venneweg 11 te Collendoorn. In 1977 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 7667/12: Nieuwe sectie O-1787. In 1979 splitsing.

Kadastrale hulpkaart, juni 1983 (sectie O-2353).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 2008 (sectie O-3370).