Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd deze katerstede geregistreerd als sectie B-200 op legger 368a ten name van landbouwer Lefert Veltink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 368a/3: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Lefert Veltink.

Op 24 juni 1847 begon notaris Willem Swam met de openbare veiling van vastgoed. Hij deed dat op verzoek van Aaltjen Odink, weduwe van Jan Veltink c.s. Het eerste veilingkavel betrof het huis en erf, staande en gelegen op ’t Collendoornerveen, sectie B-200. Uitgezonderd van de verkoop waren de staande en leggende plaat in de keuken (de haardplaten), de gemerkte eiken planken op den zolder, boven de keuken, en de aangebleste boomen, waartegen den kooper zoo van dit als de volgende perceelen eenen rijweg behoudt over den zoogenaamden Arendsdijk. Twee weken later, op 8 juli, vond de definitieve veiling plaats. Echter, de verkopers besloten de kavels aan zich te houden en de bieders te bedanken. Alles bleef bij het oude… (aktenr. 1451 en 1457).

Notaris Willem Swam verleed op 26 september 1848 een transportakte waarbij Hendrik Veltink, Jennegien Hulsebosch-Veltink, Geertjen Hulsebosch-Veltink, Gerrit Jan Veltink, Janna Hilberink-Veltink en Egbert Veltink verklaarden hun drie-zevende gedeelte van de katerstede ’t Veltink voor 600 gulden te hebben verkocht en over te dragen aan hun oudste broer, landbouwer Leeffert Veltink en echtgenote Aaltjen Roelofs (aktenr. 1550).

Legger 862/1: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Lefert Veltink en mede-eigenaar.

In 1852 verleed notaris Swam de transportakte waarbij de katerstede door landbouwer Lefert Veltink werd overgedragen aan landbouwer Gerrit Jan Odink. Lefert had de onroerende goederen aangekocht van de erfgenamen Veltink op 26 september 1848. De verkoop aan Odink leverde hem 900 gulden op (aktenr. 1930).

Legger 1099/2: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jan Odink en echtgenote Evertjen Lenters. Zij zijn op 30 april 1852 getrouwd te Ambt Hardenberg.

Notaris Willem Swam verleed op 30 september 1853 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Odink te Collendoornerveen. Deze verklaarde 1400 guldens te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Berend Kamphuis te Wilsum. Hij stelde zijn eigendommelijke katerstede het Veltink als onderpand (aktenr. 2061).

In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2220/4: Nieuwe sectie B-4172. Eigendom van Gerrit Jan Odink. In 1865 verkoop. Over op:
Legger 2500/4: Eigendom van Jan Lefertsz. Veltink en echtgenote Janna Koerts. Zij zijn getrouwd op 5 mei 1871 te Heemse. Mede-eigenaren waren Hermannes, Albert, Geesje en Zwaantje Veltink. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3350/5: Sectie B-4172. Huis en erf. Huisnrs. M-5 en M-6. Eigendom van Albert Lefertsz. Veltink en echtgenote Jennigjen Holleboom. Zij zijn op 28 april 1871 getrouwd te Heemse.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880. Sectie B-4172 (net boven de blauwe 5).

In 1905 verkoop. Over op:
Legger 6415/5: Eigendom van Hermannus Veltink en echtgenote Jansje Heres. Zij zijn op 10 mei 1907 getrouwd te Heemse. Hermannus overleed op 20 december 1909 te Collendoornerveen, waarna zijn weduwe op 2 februari 1912 te Heemse hertrouwde met Albert Sandink uit Ommen. Hij overleed op 19 juli 1919. In 1927 verkoop. Over op:
Legger 9342/3: Sectie B-4172. Huis en erf. Huisnr. M-5 en M-6. Eigendom van Wolter Klaas Bakker. In 1947 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1956.

Legger 9342/6: Nieuwe sectie O-556. Boerderij, bouw- en weiland aan de Wandersweg. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 11623/1: Eigendom van Jan Bakker te Lutten. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Gerritdina Jonkers, weduwe van Wolter Klaas Bakker te Collendoornerveen M-7. In 1948 ruiling.
Legger 9677/16: Eigendom van Jan Hendrik Jonkeren (geb. 19-08-1900) en echtgenote Hendrikje van der Veen. Zij zijn op 31 juli 1930 getrouwd te Ambt Hardenberg. In 1954 sloop van de oude boerderij en herbouw nieuwe boerderij naar een ontwerp van J.W. Hamhuis te Heemse. Het pand is gebouwd door aannemersbedrijf A. Hamhuis & Zn. te Heemse. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 6 januari 1956 (sectie O-556).
Kadastrale hulpkaart, 5 maart 1956 (sectie O-556). De nieuwe boerderij is deels gebouwd op het oude fundament.

Legger 9677/20: Boerderij, bouw- en weiland te Collendoorn M-11. In 1959 en 1962 verval vrijdom. Over op:
Legger 9677/26: Sectie O-556. Huis, schuren, bouw- en weiland aan de Wandersweg. Per 5 december 1968 werd het adres Venneweg 15. In 1970 splitsing. Over op:
Legger 9677/37: In 1974 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, januari 1974 (sectie O-1462).

Legger 14897/3: Nieuwe sectie O-1462. Huis, erf en garage aan de Venneweg 15. Eigendom van landbouwer G.J. Jonkeren en echtgenote B.J. Drenthen. Zij zijn op 3 maart 1967 getrouwd te Hardenberg.

Kadastrale hulpkaart, 24 maart 1997 (sectie O-2794).