Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Poffers op ’t Collendoornerveen geregistreerd als sectie B-224 op legger 134a ten name van de hervormde diaconie van Heemse.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

Legger 134a/2: Sectie B-224. Huis en erf. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 134a/12: Nieuwe sectie B-4318. Huis en erf.

Notaris J.G. Troost begon op 4 maart 1875 met de eerste inzate van de openbare veiling van vastgoed, op verzoek van de kerkenraad van de Nederduitsche hervormde gemeente te Heemse. Het eerste kavel betrof een huis en erf, met bouwland, staande en liggende op het Collendoornerveen, sectie B-4318. Veertien dagen later, bij de definitieve veiling en toewijzing, verbleef het Poffers aan de hoogste bieder Lefert Veltink Jan-Hendrikszoon te Collendoornerveen voor 415 gulden (aktenr. 297 en 305).

Legger 2085/21: Eigendom van Lephert Veltink J.H.zn en echtgenote Aaltjen Hilberink, landbouwers te Collendoornerveen. Zij zijn op 29 april 1853 getrouwd te Heemse. Huisnr. M-13. In 1877 redresboeking. Over op:
Legger 3726/1: Eigendom van Lephert Veltink J.H.zn.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 4187/11: Eigendom van de minderjarige Jennigje Veltink. In 1900 successie. Over op:
Legger 4613/21: Eigendom van Janna Veltink en echtgenoot Albert Jonkeren, landbouwers te Collendoornerveen. Zij waren op 11 augustus 1881 getrouwd te Heemse. In 1930 verkoop. Over op:
Legger 9677/4: Eigendom van Jan Hendrik Jonkeren (geb. 19-08-1900) en echtgenote Hendrikje van der Veen. Zij zijn op 31 juli 1930 getrouwd te Heemse. In 1947 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1947.

Legger 9677/15: Nieuwe sectie O-493. Boerderij, bouw-, weiland en heide aan de Wandersweg. In 1961 stichting en splitsing. Over op:
Legger 9677/24: Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1962 verkoop enz. Over op:
Legger 9677/25: Nieuwe sectie O-887. Boerderij, bouw- en weiland. In 1969 stichting landbouwschuur. Over op:
Legger 9677/33: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Venneweg 7.