Den Ouden en Nieuwen Bril op het Collendoornerveen werden op 9 september 1817 onder de hamer gebracht:

Overijsselsche Courant, 19 augustus 1817.

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd de Brillen 1 op ’t Collendoornerveen geregistreerd als sectie B-205. De Brillen 2 had nummer B-210 (legger 197) te name van Jan Hendrik Korterink, landbouwer te Collendoorn.

Echter, al op 26 april 1831 was de katerstede overgedragen aan Derk Plasman, zoals blijkt uit de akte die notaris Antoni van Riemsdijk daarvan opstelde. Voor hem compareerden Jan Hendrik Korterink en diens huisvrouw Geertjen Hamhuis, landbouwers te Collendoornerveen. Zij verklaarden hun eigendommelijke woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en gelegen onder numero 0 te Collendoornerveen, in den zogenaamden Briel aldaar over te dragen aan Derk Plasman, landbouwer te Collendoornerveen (aktenr. 936).

Legger 442/2: Huis en erf. Sectie B-210. Eigendom van Derk Plasman, landbouwer te Collendoorn.

Op Zaterdag 6 februari 1836 ontving de burgemeester van het Ambt Hardenbergh van ds. H. Wineke bericht, dat op onderscheidene zondagen onder zijne gewoone predikuren ten huize van den landbouwer Derk Plasman te Collendoornerveen, behorende tot zijne kerkelijke en burgerlijke gemeente, door zekeren Albert Jacobs Klunder (in de wandeling Albert Lap geheeten), arbeider, wonende te Rheezerveen in deze burgerlijke gemeente, doch onder het ressort der nieuwe kerkelijke aan de Dedemsvaart zogenaamde (godsdienstige) oefeningen werden gehouden.”

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 4 augustus 1846.

Sectie B-210 bestond op 11 augustus 1846 uit een huis met grond en wheere, staande en gelegen te Collendoornerveen, met de daarbij gelegen gaarden, zoals blijkt uit een bewaard gebleven veilingsakte in het archief van notaris Gerrit Jan Krikke te Hardenberg (scans 108 e.v.). De veiling geschiedde op verzoek van landbouwer Derk Plasman en echtgenote Aaltjen Amsink. Zij waren op 28 april 1827 getrouwd in Gramsbergen.

Jan Bekman, landbouwer te Holthone en zwager van Derk Plasman, bood op 18 augustus 1846 het hoogste bedrag en werd zo de nieuwe eigenaar van de oude Brillen (2).

Op 10 september 1846 vond opnieuw een veiling bij opbod plaats. Deze keer betrof het de verkoop van allerhande roerende zaken en vruchtgewassen, in opdracht van Derk Plasman, op het erve Plasman te Collendoornerveen. Er gingen die dag o.a. twee koeien, twee ossen, een snijzomp, een melkuven, een hangklok, een bed en meerdere percelen op stam staande aardappelen onder de veilinghamer.

Legger 782/2: Huis en erf. Eigendom van Jan Bekman en Lubberta Plasman. Zij waren op 23 januari 1835 getrouwd te Gramsbergen. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2222/1: Eigendom van Lubberta Plasman, weduwe van Jan Bekman. Nieuwe sectie B-4189. Huis, schuur en erf. In 1876 rectificatie en boedelscheiding. Over op:
Legger 3420/7: Eigendom van Willem Bekman, landbouwer te Collendoornerveen. Huisnr. M-9. In 1888 verkoop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1889.

Legger 4088/10: Eigendom van Antonie Arnoldus Heetderks van Munster, hoofdonderwijzer te Grafhorst (zie register van overschrijving hypotheken, deel 359, nr. 113). In 1888 verkoop. Over op:
Legger 4814/1: Eigendom van Hermannes Welleweert en echtgenote Gerritdina Hofsink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 362, nr. 2). Zij waren op 11 mei 1883 te Heemse getrouwd (mede-eigenaar Gezina Welleweerd). In 1888 herbouw. Over op:
Legger 4814/4: Sectie B-4189. In 1889 herbouw. Over op:
Legger 4814/5: In 1918 successie. Over op:
Legger 8041/7: Eigendom van Jan Jansz. Veltink en echtgenote Gezina Welleweerd. Zij waren op 7 mei 1908 getrouwd te Heemse. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1947.
Kadastrale hulpkaart, anno 1949.

Legger 8041/22: Nieuwe sectie O-494. Boerderij, erf, bouwland, weiland en heide aan de Wandersweg. In 1949 splitsing. Over op:
Legger 8041/24: In 1952 boedelscheiding. Over op:
Legger 11863/3: Eigendom van Hermannus Veltink (geb. 01-03-1910), landbouwer. Nieuwe sectie O-798. Huis, schuur, bouw en weiland aan de Wandersweg. In 1958 verbouw. Over op:
Legger 11863/4: In 1967 verval vrijdom. Over op:
Legger 11863/5: In 1967 splitsing. Over op:
Legger 11863/6: In 1968 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

Legger 11863/7: Nieuwe sectie O-1072. Huis, schuur en erf. In 1976 verbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1977.

Legger 11863/8: In 1984 verkoop. Over op:
Legger 11863/10: Nieuwe sectie O-2406. Huis, schuur, tuin en erf aan de Venneweg 9 te Collendoornerveen. In 1984 verkoop. Over op:
Legger 24171/1: Eigendom van A.J. Benjamins.