Prentbriefkaart van de Lutterhoofdwijk met – tweede van links- het uit 1929 daterende woonhuis van de fam. Feddes.
Kadastrale hulpkaart, 27 december 1880 (sectie A-1766).

Al in 1880 werd ter plekke van het huidige adres Hoofdweg 42 een dubbel woonhuis gebouwd op een perceel voormalige veengrond.

Legger 1666/242: Sectie A-1766. Huis en erf. Eigendom van vervener Johan Bernard Minke en consort vervener Herman Johan Martin Minke, beiden te Avereest. In 1888 verval van vrijdom. Over op:
Legger 1666/323: In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 3097/74: Eigendom van vervener Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1898 verval vrijdom. Over op:
Legger 3097/143: Sectie A-1766. Twee huizen en erf. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 3181/4: Eigendom van bakker Jan Koopman te Nieuw-Buinen. In 1899 splitsing perceel. Over op legger 3181/13 en 3181/14.

Kadastrale hulpkaart, anno 1899 (sectie A-2422 en A-2423).

Legger 3181/13: Nieuwe sectie A-2422. Huis en erf. In 1901 bijbouw, splitsing en vereniging. Over op legger 3181/28.
Legger 3181/14: Sectie A-2423. Huis en erf. In 1901 bijbouw, splitsing en vereniging. Over op legger 3181/29.
Legger 3181/28: Sectie A-2422. Huis en erf. In 1904 verkoop. Over op legger 3360/2.
Legger 3181/29: Sectie A-2423. Huis en erf. In 1902 bijbouw. Over op legger 3181/30.

Kadastrale hulpkaart, anno 1902 (sectie A-2638).

Legger 3181/30: Sectie A-2638. Huis en erf. In 1904 verkoop. Over op legger 3360/8.
Legger 3360/2: Sectie A-2422. Huis en erf. Eigendom van predikant Lambertus Hummelen te ’t Zandt. In 1905 verbouw en vereniging. Over op legger 3360/17.
Legger 3360/8: Sectie A-2638. Huis en erf. Eigendom van predikant Lambertus Hummelen te ’t Zandt. In 1905 verbouw en vereniging. Over op legger 3360/18.
Legger 3360/17: Sectie A-2422. Huis en erf. In 1906 vereniging met sectie A-2638. Over op legger 3360/19.
Legger 3360/18: Sectie A-2638. Huis en erf. In 1906 vereniging met sectie A-2422. Over op legger 3360/19.

Kadastrale hulpkaart, anno 1906 (sectie A-2883).

Legger 3360/19: Sectie A-2883. Huis, bouw- en weiland. In 1907 verkoop. Over op:
Legger 3537/10: Sectie A-2883. Huis, bouw- en weiland. Eigendom van landbouwer Hendrik Feddes Fzn. Hij is op 5 maart 1908 te Hoogezand getrouwd met Jantje de Boer. In 1922 stichting. Over op:
Legger 3537/21: Sectie A-2883. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1924 stichting. Over op:
Legger 3537/22: Sectie A-2883. Twee huizen, schuur, bouw- en weiland. In 1924 verkoop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie A-3331).

Legger 3537/23: Nieuwe sectie A-3331. Huis en weiland. In 1925 stichting. Over op:
Legger 3537/25: Sectie A-3331. Huis, schuren en bouwland.

Jantje Feddes-de Boer overleed op 30 maart 1928 in De Krim. Weduwnaar Hendrik Feddes hertrouwde op 27 juni 1929 te Gramsbergen met weduwe Trijntje Brandsema-de Boer, zijn schoonzus.

In 1929 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de herbouw, c.q. nieuwbouw van een woning met pakhuis op dezelfde locatie. De nieuwbouw was ontworpen door architect Willem van Straten te Coevorden (later wonend en werkend te Hardenberg). Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Advertentie in Salland’s Volksblad.
Kadastrale hulpkaart, mei 1931 (sectie A-3331).

Legger 3537/29: In 1931 stichting. Over op:
Legger 3537/31: In 1932 verval vrijdom. Over op:

Hendrik Feddes overleed op 63-jarige leeftijd, op 4 juni 1947 te Assen. Door successie over op:

Legger 5252/4: Eigendom van Trijntje de Boer, weduwe van Hendrik Feddes te De Krim I-53. In 1949 splitsing. Over op:
Legger 5251/9: In 1951 verkoop, boedelscheiding en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, augustus 1951 (sectie A-3713).

Legger 5286/8: Nieuwe sectie A-3713. Huis, schuren, erf en weiland. Eigendom van landbouwer Gerard Feddes (geb. 11-10-1911) en van Frederik Feddes (geb. 22-07-1920). In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie A-3936).

Legger 5286/14: Nieuwe sectie A-3936. Huis, schuren, erf en weiland. In 1959 splitsing. Over op:
Legger 5286/16: In 1960 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1960 (sectie A-3995).

Legger 5286/17: Nieuwe sectie A-3995. Huis, schuur en erf. In 1962 ruiling deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-4018).

Jacoba Feddes-Schuring overleed op 8 juli 1971 te Coevorden.

Legger 5286/20: Nieuwe sectie A-4018. Huis, schuur en erf aan de Hoofdweg. In 1979 verkoop deel van perceel enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1979 (sectie A-4190).

Legger 5286/27: Nieuwe sectie A-4190. Huis, schuur, tuin en erf aan de Hoofdweg. In 1981 hermeting. Per 1-1-1981 is het adres Hoofdweg 49 gewijzigd in Hoofdweg 42.

Legger 5286/28: Nieuwe sectie I-683. Huis, schuur, erf, tuin en weiland aan de Hoofdweg 42/43. In 1984 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 5286/29: Nieuwe sectie I-820. Huis en erf. Weduwnaar Gerard Feddes overleed op 2 augustus 1988 te Coevorden, waarna boedelscheiding volgde. Over op:
Legger 8883/1: Eigendom van Jennigjen Feddes-Bakker (geb. 22-07-1920) aan de Hoofdweg 42/43.