Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de katerstede vermeld als eigendom van Geesjen Balderhaar (ook genaamd Koninks), weduwe van Evert Gerrits Slingenberg. Eigenlijk klopt dat niet, want Geesjen was al op 30 december 1831 gestorven en haar bezit was daarmee gezamenlijk eigendom geworden van haar twee zoons Gerrit en Jan Harmen. De boerderij in ‘het Slingenbergerveld’ staat op legger 412 onder sectie E-443. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 412/17: Sectie E-443. Huis en erf. 

Gerrit Slingenberg trouwde op 11 oktober 1834 te Gramsbergen met Hendrikjen Gerrits uit Ane. Uit dit huwelijk werden twee kinderen (Evert en Geesjen) geboren, maar Gerrit stierf al op 45-jarige leeftijd op 27 mei 1837. Daardoor werd het noodzakelijk dat de gezamenlijk bezeten boedel werd verdeeld. Om tot een juiste indicatie van de waarde te komen, werd een openbare veiling gehouden. In de zomer van 1838 hanteerde notaris Willem Swam uit Gramsbergen de veilinghamer. In de notariële akte wordt het huis den Slingenberg genoemd. Na de veiling bleek dat vele kavels waren verkocht aan andere gegadigden, maar dat het woonhuis, met schuur en schapenschot, met de zuidwaards gelegen gaarden en zaailanden, de paardeweide en een paar stukken zaailand in handen waren gebleven van Hendrikjen Gerrits, de weduwe van wijlen Gerrit Slingenberg.

Nadat Gerrit Slingenberg op 27 mei 1837 gestorven was, werd het erve Slingenberg (eigenlijk Klein Slingenberg) publiek geveild door zijn weduwe Hendrikjen Gerrits en door Gerrits broer Jan Harm. Zij waren beide voor de helft eigenaar. Tijdens die veiling werd de boerderij gekocht door Hendrikjen Slingenberg-Gerrits.

In 1857 over op:
Legger 559/6: Eigendom van Hendrikjen Gerrits, weduwe van Gerrit Slingenberg. Zij was op 8 maart 1839 hertrouwd met Gerrit Jan Kromhof uit Heemse. Uit dat huwelijk waren nog eens zeven kinderen geboren. Het vruchtgebruik van de boerderij ‘Klein Slingenberg’ behoorde aan Albert Zwiers en echtgenote Geesjen Slingenberg. Zij waren op 2 mei 1866 getrouwd te Emlichheim. Later werden zij als eigenaar vermeld. Huisnr. F-3. In 1877 volgde gedeeltelijke afbraak. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

Legger 559/11: Nieuwe sectie E-1770. Huis en erf.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 28 september 1882 een boedelbeschrijving van alle roerende en onroerende goederen, op verzoek van:
1. Albert Zwiers te Holthemerbroek, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Hendrik en Gerrit, door hem bij zijn overleden vrouw Geesje Slingenberg in huwelijk verwekt;
2. landbouwer Evert Slingenberg te Den Velde, voor zich en als toeziend voogd over voornoemde minderjarige kinderen en over Gerrit Roelofs, minderjarige zoon van de echtelieden wijlen Jan Harm Roelofs en Rika Kromhof;
3. landbouwer Gerrit Jan Kromhof te Den Velde;
4. landbouwer Jan Oldehinkel te Holthemerbroek, echtgenoot van Jennigje Kromhof;
5. arbeider Berend Jan Assink te Vroomshoop, echtgenoot van Janna Kromhof;
6. landbouwer Hendrik Wilps te Radewijk, echtgenoot van Aaltje Kromhof;
7. landbouwer Jan Heerkes te Den Velde, echtgenoot van Hanna Kromhof;
8. landbouwer Hendrik Jan Kromhof te Slagharen;
9. landbouwer Roelof Roelofs te Anerveen, als toeziende voogd over de minderjarige Gerrit Roelofs.
Zij verklaarden dat Gerrit Slingenberg tot zijn enige erfgenamen heeft nagelaten zijn beide kinderen Geesje en Evert Slingenberg en dat vervolgens Geesje is overleden, nalatende haar vier kinderen, genaamd Jennigje, Hendrikje, Hendrik en Gerrit Zwiers.
Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf op sectie E-1770 (aktenr. 2242).

Op 14 oktober 1882 begon notaris Van Barneveld met de eerste inzate van de openbare verkoop van onroerende goederen van Gerrit Jan Kromhof, weduwnaar van Hendrikjen Gerrits. Zij was op 14 januari 1882 gestorven. Het eerste veilingkavel bestond uit het huis en erf, sectie E-1770. De eerste bieding werd gedaan door Evert Slingenberg (800 gulden). Veertien dagen later, bij de definitieve toewijzing, bleek landbouwer Evert Roelofs te Anerveen de hoogste bieder voor de gecombineerde kavels 1 t/m 12. Voor 2697 gulden werd hij de nieuwe eigenaar van ’t Klein Slingenberg (aktenr. 2250).

Legger 2555/18: Eigendom van Evert Roelofs (zie register van overschrijving hypotheken, deel 321, nr. 36). In 1883 redres. Over op:
Legger 2569/18: Eigendom van Gerrit Jan Roelofs (zie register van overschrijving hypotheken, deel 321, nr. 36).

Op 16 januari 1884 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Roelofs te Den Velde. Het eerste kavel bestond uit het huis en erf op sectie E-1170. Veertien dagen later zou de de definitieve toewijzing volgen, maar kennelijk is de verkoop niet doorgegaan (aktenr. 2469).

In 1884 ruiling.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 13 september 1884 de ruilingsakte (aktenr. 2585).

Legger 2615/18: Eigendom van Albert Roelofs en Jennigjen Waterink. Zij waren op 15 mei 1885 getrouwd te Gramsbergen. Echter, nog datzelfde jaar, op eerste kerstdag, overleed Albert op 26-jarige leeftijd. Op 3 december 1886 hertrouwde zijn weduwe met Gerrit Jan Veurink uit Rheeze. In 1899 werd de boerderij verkocht. Over op:
Legger 2688/33: Eigendom van Jan Hendrik Altena en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 441, nr. 2). Het vruchtgebruik lag bij Aaltje Jonkeren, weduwe van Jan Altena. Huis en erf. Sectie E-1770. Huisnr. F-3. In 1909 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

Legger 2688/46: Nieuwe sectie E-2564. Huis, schuur en weiland. In 1911 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 2688/48: In 1914 stichting. Over op:
Legger 2688/52: Huis, schuren, weiland en erf. In 1926 boedelscheiding. Over op:
Legger 4326/30: Eigendom van Jan Altena en Aaltje Woertel. Zij waren op 31 maart 1911 getrouwd te Gramsbergen. In 1942 herbouw schuur. Over op:
Legger 4326/35: In 1941 verkoop. Over op:
Legger 5845/20: Eigendom van Jan Hendrik Altena (geb. 16-12-1924). Het Klein Slingenberg is nu geadresseerd aan de Veldingerveldweg 1.