Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel bouwland aan de Vecht geregistreerd als sectie D-519. Het was eigendom van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en in erfpacht gegeven aan landbouwer Lucas van der Scheer.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie D-519).

Legger 1716/1: Sectie D-519. Bouwland. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: geneesheer Hendericus Lambertus Antonie Wijnne te Gramsbergen.

Dokter Wijnne was op 20 december 1828 geboren in Elburg en op 23 april 1863 te Gramsbergen getrouwd met Zwaantjen Grooters. Hij was op 4 september 1857 in Groningen gevorderd tot plattelandsheel- en vroedmeester. In 1866 was Wijnne door Provinciale Staten van Overijssel benoemd tot provinciaal veearts, om alszodanig dienst te doen in de gemeenten Ambt en Stad Ommen, Avereest, Stad en Ambt Hardenbergh, Gramsbergen en Den Ham en dat tegen een beloning gerekend over de duur van zijne werkzaamheden naar de maatstaf der gewone provinciale toelage van 200 gulden per jaar .

Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad, 16 december 1864.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 24 november 1865.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19 januari 1866.

In 1869 liet Wijnne een nieuw pand bouwen, even ten noordwesten van de afgebroken boerderij. Ook liet hij een dijk aanleggen, bepoot met bomen, om de nieuwbouw te beschermen tegen het regelmatig wassende water van de rivier de Vecht.

Kadastrale hulpkaart, anno 1869 (sectie D-1779).

Legger 1716/5: Nieuwe sectie D-1779. Huis en erf. Huisnr. A-93.

Op 19 december 1870 verleed notaris Van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van genees-, heel- en verloskundige Hendericus Lambertus Antoni Wijnne. Deze verklaarde 800 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Hendrika, Jan, Zwaantje en Jan Harmen Drenthen te Holthone. Als onderpand stelde hij een aantal onroerende goederen, waaronder zijn nieuwgebouwde woning en erf, sectie D-1779, en de tuin- en boomgaard, sectie D-1778 en D-1780 (aktenr. 4).

In het voorjaar van 1871 diende plattelandsheelmeester en artsenijmenger (apotheker) Wijnne een verzoek tot eervol ontslag in, vanwege zijn benoeming tot gemeentegenees-, heel- en verloskundige te Odoorn.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 12 april 1871.

De daarop volgende jaren zat Gramsbergen zonder eigen huisarts. Pas in 1875 zou arts A.J. Braak uit Huizen de benoeming tot plaatselijk geneesheer accepteren.

In 1876 over op:
Legger 2115/3: Sectie D-1779. Huis en erf. Huisnr. A-93. Eigendom van Jeanne Josine Antoinette s’Jacob, weduwe van Herman Theodoor Löhnis te Rotterdam. Erfpachter: notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen.

Notaris Hilbrand van Barneveld was op 29 september 1871 te Steenwijk getrouwd met Johanna Jacoba Gerbers. Het echtpaar bewoonde het huis nr. A-93, zoals blijkt uit het bevolkingsregister van Gramsbergen.

Johanna Jacoba van Barneveld-Gerbers overleed op 35-jarige leeftijd, op 3 maart 1875. Notaris Van Barneveld zelf werd slechts 51. Hij stierf op 22 januari 1886 te Gramsbergen.

Opregte Steenwijker courant, 8 februari 1886.

In 1886 verkoop. Over op:
Legger 2670/3: Sectie D-1779. Huis en erf. Huisnr. A-93. Eigendom van de minderjarige Gerhard Willem van Barneveld en Catharina Martha van Barneveld te Workum. Erfpachter: notaris Henri Rudolph Antonet Rambonnet te Gramsbergen.

Notaris Rambonnet was bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1886 benoemd tot notaris binnen het arrondissement Zwolle, ter standplaats Gramsbergen. Voordien was hij kandidaat-notaris te Montfoort. Hij was op 20 februari 1849 geboren te Elburg.

In 1893 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1893 (sectie D-2237).

Legger 2670/7: Nieuwe sectie D-2237. Huis, serre en tuin. In 1908 redresboeking. Over op:
Legger 3552/1: Sectie D-2237. Huis, serre en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Eeuwigdurend erfpachter: notaris Henri Rudolph Antonet Rambonnet te Gramsbergen. In 1908 bijbouw serre. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie D-2237).

Legger 3552/2: In 1915 verkoop. Over op:
Legger 3860/1: Sectie D-2237. Huis, serre en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Eeuwigdurend erfpachter: notaris Berend Hendrik Kelder te Gramsbergen. In 1921 verkoop. Over op:

Prentbriefkaart met geheel links de oude notariswoning.

Legger 4109/1: Sectie D-2237. Huis, serre en tuin. Eigendom van de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden. Eeuwigdurend erfpachter: de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Christelijke Scholen te Gramsbergen. In 1921 verandering van bestemming. Over op:
Legger 4109/2: Sectie D-2237. School, erf en tuin. In 1922 splitsing, stichting en sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922 (sectie D-3057).

Legger 4109/4: Nieuwe sectie D-3058. Huis en tuin. In 1923 splitsing. Over op:
Legger 4109/5: Sectie D-3058. Twee huizen, lokaal en erf. In 1925 splitsing. Over op legger 4109/6 en 4109/7.
Legger 4109/6: Nieuwe sectie D-3096. Huis. In 1930 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 4109/8.
Legger 4109/7: Nieuwe sectie D-3097. Lokaal. In 1930 gedeeltelijk vernieuwd. Over op legger 4109/9.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932 (sectie D-3191).
Foto van het oude notarishuis, afgedrukt in ’t boekje ‘Gramsbergen en De Krim in oude ansichten’.

Legger 4109/8: Sectie D-3096. Huis. In 1946 verkoop. Over op legger 4848/2.
Legger 4109/9: Sectie D-3097. Lokaal. In 1946 verkoop. Over op legger 4848/3.
Legger 4848/2: Sectie D-3096. Huis. Eigendom van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Hervormde Christelijke Scholen te Gramsbergen. In 1950 onbelastbaarstelling. Over op legger 4848/6.
Legger 4848/3: Sectie D-3097. Lokaal. Eigendom van idem. In 1950 onbelastbaarstelling. In 1963 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie D-3743).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964 (sectie D-3797).
Prentbriefkaart van de hoek Voorstraat/Goudenregenstraat. Geheel rechts de uitbouw van pand Voorstraat 8. Links achter de boom Goudenregenstraat 77. In het midden de christelijke lagere school.

Legger 4848/9: Nieuwe sectie D-3797. Huis, schuur en erf.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie D-3806).

Legger 8091/2: Sectie D-3806. Huis, erf en schuur. Eigendom van hoofdonderwijzer H. Laarman aan de Goudenregenstraat 77.