Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 11 maart 1819 een openbare verkoop van meubilaire en andere roerende goederen op het Beekeplaatsjen, op verzoek van Janna Kistemaker, weduwe van Berend Gerrit Munnikemeijer (aktenr. 18). Een aantal maanden later, op 3 augustus, hield dezelfde notaris een openbare verkoop van eenige vijmen in gasten staande rogge.

Op 27 mei 1820 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een akte op verzoek van Willem Wilpshaar en echtgenote Jennechien Wijchmink, landbouwers, wonende op ’t zogenaamde Beekeplaatsjen onder de stede Hardenbergh. Zij verklaarden voor 600 gulden hun woonhuis op het Oosteinde in de Voorstraat, noordzijde, onder numero 37, over te dragen aan schipper Jan Evertsz. Santman (aktenr. 175).

Dezelfde notaris registreerde op 8 juli 1820 een akte op verzoek van Janna Kistemaker, de weduwe van Berend Gerrit Monnikemeijer, wonende te Collendoorn, maar laatstelijk woonachtig op het Beekeplaatsjen onder stede Hardenbergh. De notaris registreerde de akte voor haar en haar minderjarige kinderen en voor haar voor-kinderen uit het eerste huwelijk van Berend Gerrit Monnikemeijer en Geesjen Brinks. Die dag werd de openbare verpachting gehouden van twee dagwerken hooiland in den Rheezer Esch.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Beekeplaatsien geregistreerd als sectie A-606 ten name van de gemeente stad Hardenberg. Op de kaart werd het aangeduid als ‘Bekkeboer’ op legger 49.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 49/26: Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. Sectie A-606. Huis en erf.

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 9 december 1833 een openbare verkoop van vee en roerende goederen op het zogenaamde Beekeplaatsjen onder de Steede Hardenbergh, op verzoek van Albertus Wilpshaar, landbouwer te Bergentheim. Hij deed dat in naam en kwaliteit als voogd over de minderjarige kinderen van Willem Wilpshaar en Jennigjen Wijchmink, in leven landbouwers op genoemd erfje (aktenr. 1133).

Op 19 februari 1835 hield dezelfde notaris een openbare veiling van allerhande meubelen en gereedschappen voor den landbouw en de huishouding en ander roerend goed, opnieuw op verzoek van Albertus Wilpshaar (aktenr. 1145). Datzelfde jaar, op 6 augustus, hield de notaris een publieke verkoop van in gasten te velde staande rogge (aktenr. 1168).

In de raadsvergadering van 24 mei 1852 van de gemeente Stad Hardenberg werd besloten tot de openbare verkoop van de katerstede.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, d.d. 2 juli 1852.

De hoogste bieders waren Evert van der Velde en zijn vrouw Grietje Reinders. Zij betaalden 3805 gulden voor de Bekeplaats en bijbehorende landerijen. Hun zoon Egbert werd in de volksmond ‘Bek-Ep’ genoemd. Hij was gehuwd met Janna Haandrikman. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd deze plaats bewoond door de familie Van der Velde.

Legger 178/9: Eigendom van Jan van der Velde en echtgenote Jannigjen Nijkamp. Zij zijn op 8 december 1815 getrouwd te Hardenberg. Jan van der Velde overleed op 11 april 1854. Zijn vrouw op 12 september 1859, ‘op de Beeke’.

Notaris Willem Swam verleed op 13 mei 1853 een hypotheekakte op verzoek van Jan van der Velde. Deze verklaarde 5000 gulden schuldig te zijn aan de fam. Crull. Als onderpand voor de lening en de daarover verschuldigde rente verbond hij o.a. het huis en erf op het Beekplaatsien, sectie A-606 (aktenr. 2007).

De eigendom ging over op zoon Hendrik Jan van der Velde en echtgenote Fennigjen Hutten. Zij zijn op 2 september 1854 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1864 boedelscheiding. Over op:
Legger 294/6: Eigendom van Evert van der Velde en echtgenote Grietjen Reinders (zie register van overschrijving hypotheken, deel 19, nr. 539). Zij zijn op 8 april 1848 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1865 redres abusieve tenaamstelling. Over op:
Legger 712/2: Eigendom van Evert van der Velde Janszoon. Huisnr. B-55. Evert van der Velde overleed op 19 januari 1880 ‘aan de Beek’. Zijn vrouw overleed op 4 juni 1883.

Kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 1234/2: Eigendom van de ongetrouwde Jan Willem van der Velde (1849-1933) en broer Egbert van der Velde (1850-1939) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 329, nr. 84). Egbert was op 7 juni 1878 te Stad Hardenberg getrouwd met Janna Haandrikman.

Dedemsvaartsche Courant, 16 september 1893.

In 1899 vereniging en sloop. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1899.

Legger 1234/9: Nieuwe sectie A-1676. Huis, bouw- en weiland. In 1909 bijbouw. Over op:

Legger 1234/12: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1911 afgebroken en herbouwd. Over op:

Legger 1234/13: In 1922 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923.

Legger 1234/14: In 1930 verkoop. Over op:
Legger 2175/8: Eigendom van de ongetrouwde Evert van der Velde (1878-….) en broer Jan Willem van der Velde (1893-…..) en echtgenote Gerritdina Johanna Hermina Koop. Zij zijn op 9 mei 1919 te Stad Hardenberg getrouwd. In 1931 stichting. Over op:
Legger 2175/11: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 2902/5: Eigendom van Jan Willem van der Velde en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 865, nr. 136). In 1942 splitsing en vereniging. Over op:

Legger 2902/10: Nieuwe sectie A-2978. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1951 boedelscheiding. Over op:
Legger 3279/5: Eigendom van Egbert van der Velde (zie register van overschrijving hypotheken, deel 961, nr. 67). Huis, schuur, bouw- en weiland aan de Verlengde Korte Steeg 4. In 1952 sloping en gedeeltelijke vernieuwing en splitsing. Over op:
Legger 3279/8: Twee huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1955 successie. Over op:
Legger 3278/8: Eigendom van Egbert van der Velde (geb. 13-03-1920), landbouwer en stierenverzorger, aan de Beekweg 2. In 1956 stichting. Over op:
Legger 3278/13: In 1962 verkoop. Over op:
Legger 3640/4: Eigendom van de Coöperatieve Vereniging tot kunstmatige bevruchting van rundvee te Hardenberg en omgeving, aan de Verlengde Korte Steeg nr. 4. In 1964 splitsing. Over op:
Legger 3640/5: Kantoor, bovenwoning, schuren, bouwland en grasland. In 1966 verkoop enz. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1966.

Legger 3640/6: Nieuwe sectie A-3913. Kantoor met bovenwoning c.s. aan de Verlengde Korte Steeg. In 1969 verkoop enz. Over op:
Legger 3640/9: Nieuwe sectie A-4134. Kantoor met bovenwoning, K.I.-station erf en grasland aan de Beekweg 1.

(Bron: Fotocollectie Historische Vereniging Hardenberg e.o.)

In 1988 kocht de gemeente Hardenberg het terrein

Nu staan er op dit perceel een hele rij woningen aan ‘Het Bleekveld’ in de woonwijk Baalderveld. Even ten noordwesten daarvan herinnert het wandel-/fietspad ‘Beekweg’ nog aan de oude Bekeplaats.