Legger 1285/11: Sectie C-646. Heide en ontgonnen grond in ’t Baalderveld. Eigendom van de erfgenamen van Berend Gerrit Hultink en Jennichjen Schutte te Baalder. In 1871 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871 (sectie C-749).

Legger 1285/18: Nieuwe sectie C-749. Huis en erf. In 1875 boedelscheiding.

Notaris J.G. Troost verleed op 3 december 1875 de akte van boedelscheiding, op verzoek van:
1. landbouwer Jan Hultink op de Roeterskamp
2. landbouwer Albert Hultink te Baalder
3. landbouwer Hendrik Jan Hultink op de Roeterskamp
4. landbouwer Lucas Hultink op de Roeterskamp
Tot de onroerende goederen behoorde het huis en erf op sectie C-749. Dit vastgoed werd toebedeeld aan Albert Hultink ter waarde van 800 gulden (aktenr. 439)

Legger 2964/3: Sectie C-749. Huis en erf. Eigendom van Albert Hultink en echtgenote Geertjen Reints. Huisnr. H-47. In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2964/5: In 1903 boedelscheiding. Over op:
Legger 6187/1: Sectie C-749. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Berend Gerrit Hultink en echtgenote Hendrikje Reurink. Huisnr. H-47. In 1923 sloop. Over op legger 6187/9.
Legger 6187/3: Sectie C-1112. Bouwland en grasgrond. In 1923 stichting. Over op legger 6187/10.

In 1923 verleende de gemeente Ambt Hardenberg vergunning voor vervangende nieuwbouw.

Legger 6187/9: Sectie C-749. Erf. In 1925 sloop en vereniging van percelen. Over op legger 6187/11.
Legger 6187/10: Sectie C-1112. Huis en erf. In 1925 stichting en vereniging. Over op legger 6187/11.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juni 1925 (sectie C-1270).

Legger 6187/11: Nieuwe sectie C-1270. Huis, bouw- en weiland in ’t Baalderveld H-47. In 1943 verkoop. Over op:
Legger 11299/1: Sectie C-1270. Huis, bouw- en weiland in ’t Baalderveld. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Grootoonk en echtgenote Alberta Jantina Hultink. In 1948 splitsing. Over op:
Legger 11299/2: Huisnr. Baalder H-38. In 1951 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, mei 1951 (sectie C-1406).

Legger 11299/3: Nieuwe sectie C-1406. Huis, bouw- en weiland aan de Beekweg 13. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 18149/1: Eigendom van Hendrikje Grootoonk en echtgenoot Gerrit Jan Nijkamp. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, november 1975 (sectie Z-173).

Legger 19835/1: Nieuwe sectie Z-173. Huis, schuren, erf en grasland aan de Beekweg 13.