Legger 2526/1: Sectie A-686. Tuin. Eigendom van kuiper Hendrik Willem Zweers. In 1929 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1929 (sectie A-686).

Legger 2526/2: Sectie A-686. Huis en tuin. In 1929 stichting. Over op:
Legger 2526/4: Sectie A-686. Huis, schuur en tuin. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2258/9: Eigendom van slager Albertus Gerhardus Vlogman. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3205/1: Eigendom van hoofdassistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Egbert Habers te Ane. In 1955 hermeting en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955 (sectie A-3264).

Legger 3205/3: Nieuwe sectie A-3264. Huis, schuur en erf aan de Bruchterweg. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 3458/1: Eigendom van kleermaker Peter Willering te Hardenberg. In 1965 stichting. Over op:
Legger 3458/2: Sectie A-3264. Twee huizen en erf. In 1965 splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3853).

Legger 3816/2: Nieuwe sectie A-3853. Huis en tuin. Eigendom van chauffeur Joh. Muis aan de Bruchterweg 62. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 4069/1: Eigendom van fabrieksarbeider G. Platje aan de Haarweg 8 te Lutten. Levenslang recht van gebruik en bewoning: Jan Platje (geb. 22-09-1903).