Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het perceel aan de Gramsbergerweg voor het eerst in kaart gebracht als tuingrond, sectie A-487, eigendom van kastelein Albert van der Velde te Hardenberg. Het zou nog ruim zeven decennia als tuin in gebruik blijven.

Kadastrale hulpkaart, anno 1850 (sectie A-1100, voorheen A-487).

Legger 1615/1: Sectie A-1100. Tuin op de Roeterskamp. Eigendom van zaakwaarnemer Antonius Johannes van der Sanden en echtgenote Carolina Maria Bruins. Zij zijn op 27 september 1888 getrouwd te Heemse. In 1901 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1764).
Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg, met rechts de woning van Van der Sanden, ca. 1910 (fotograaf: Comprecht Sanders Salomonszoon te Coevorden).
Carte-de-visite van Antonius Johannes van der Sanden (1862-1950).
Carte-de-visite van Carolina Maria Bruins (1855-1931).

Legger 1615/2: Sectie A-1100. Huis en tuin. In 1902 stichting en redres. Over op:
Legger 1615/3: Nieuwe sectie A-1764. Huis en tuin.

In de zomer van 1910 kochten de zwagers Jan Hurink (1854-1922) en Antonius Johannes van der Sanden (1862-1950) een heuse ‘automobiel’ en daarmee werden zij de trotse eigenaren van de eerste motorisch aangedreven wagen in onze regio. Hoe hun auto er uit heeft gezien, is helaas niet bekend. Wel weten we zeker dat zij de eersten waren, want het Salland’s Volksblad schonk in haar editie van 5 juli kort aandacht aan deze ‘moderniteit’. De krant meldde dat reeds de eerste proefrit was gemaakt en die was uitstekend verlopen. Genoemde heeren zijn de eersten die in de plaats onzer inwoning zich een auto aanschaften.

In 1911 bouw garage en splitsing perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2273).
Driesprong Gramsbergerweg-Stationsstraat, met in het midden de woning van Van der Sanden en rechts de in 1911 gebouwde garage.

Legger 1615/6: Nieuwe sectie A-2273. Huis en tuin. Op het andere nieuwe perceel sectie A-2274 was de garage gebouwd.

Carolina Maria Van der Sanden-Bruins overleed op 5 december 1931. Weduwnaar Antonius Johannes van der Sanden verliet de woning op 15 juni 1938.

Duitse soldaten trekken Hardenberg binnen, mei 1940. Rechts de woning van Van der Sanden, verhuurd aan de fam. Bruinsma.

Van 1939 tot 1942 werd het pand Gramsbergerweg B-143 gehuurd door Otte Bruinsma, onderwijzer aan de ulo, en echtgenote Cornelia Stam.
Zij werden opgevolgd door huurder Adrianus Schipper, leider van het gewestelijk arbeidsbureau, en echtgenote Cornelia Annigje Noordhoek. Het echtpaar verliet het pand in 1943.

Van 1943 tot 1946 werd het gehuurd door het echtpaar Gerrit Gerrits, administrateur van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf, en echtgenote Wilhelmina Margaretha de Jong.

Van 1946 tot 1949 waren landbouwkundig ingenieur Barend Huijbert van der Zanden en echtgenote Anna Beerda de huurders en bewoners van het pand.

In 1950 wijzigde het adres Gramsbergerweg B-143 in Gramsbergerweg 1. In datzelfde jaar volgde afgifte legaat. Over op:
Legger 2286/6: Eigendom van Willem Aart Prins, administrateur van de zuivelfabriek Salland te Hardenberg, en echtgenote Janna Willemina Kwant. Zij zijn op 8 februari 1912 getrouwd te Heemse.

Van 1950 tot 1955 werd het huis gehuurd door leraar aan de Landbouwwinterschool Jan Mol en echtgenote Geertruida Ponstein.

In 1955 werd het huis betrokken door opperman Gerrit Jan Breukelman en echtgenote Albertha Geertruida Boers. Zij bleven er tot 1970 wonen. In de jaren 1955 tot 1959 was een ander deel van het huis verhuurd aan wachtmeester der Koninklijke Marechaussee Cornelius Jacob Verweij en echtgenote Geesje Johanna Räckers.

In 1961 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3507).

Legger 2286/10: Nieuwe sectie A-3507. Huis, schuur en tuin aan de Gramsbergerweg. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 2286/11: Nieuwe sectie A-4206. Huis en tuin. In 1970 verkoop. Over op:
Legger 4068/1: Eigendom van stukadoor P. Kleine en echtgenote M. Wesselink. In 1972 verbouw. Over op:
Legger 4068/2: Huis, garage en tuin. In 1974 verkoop. Over op:
Legger 4339/1: Eigendom van hoofdonderwijzer van de BLO-school W.H. Punt en echtgenote G. Tibben. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 4558/1: Eigendom van beeldhouwer J.A. Oosting aan de Gramsbergerweg 1.