Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1767).

Legger 902/28: Sectie A-1767. Erf. Eigendom van koopman, bakker en winkelier Herman Bruins. In 1909 stichting.

Salland’s Volksblad, 1 januari 1909:
Hardenberg. Den 24en december is voor rekening van den heer H. Bruins alhier aanbesteed het arbeidsloon voor het bouwen van een blok van vier arbeidershuizen aan den Gramsbergerweg. De hoogste van vijf inschrijvers was H. Vasse voor f. 1050, laagste L. Brand voor f. 785 aan wien het werk is gegund.

Over op:
Legger 902/34: Sectie A-1767. Huis en erf, huis en erf, huis en erf. In 1910 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-2242).

Legger 902/36: Nieuwe sectie A-2242. Huis en erf. In 1914 verkoop.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 7 februari 1914.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11 maart 1914.

Over op:
Legger 1513/9: Eigendom van slager en koopman Liepman Leman. In 1915 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie A-2357).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1915 (sectie A-2357).

Legger 1513/10: Nieuwe sectie A-2357. Huis en erf. In 1925 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2527).

Legger 1513/18: Nieuwe sectie A-2527. Huis en erf. In 1937 boedelscheiding. Over op:
Legger 2836/5: Eigendom van slager Jacob Meulman te Almelo en slager David Leman te Glanerbrug. In 1938 verbouw. Over op:
Legger 2836/6: Sectie A-2527. Twee huizen en erf. In 1943 verkoop. Over op:
Legger 2782/2: Eigendom van garagehouder Derk ten Cate. In 1949 verkoop. Over op:
Legger 3206/1: Eigendom van houthandelaar Wessel Doldersum (geb. 23-05-1887) en echtgenote Hendrika Vorsteveld te Hoogeveen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-2527).

Huurders van de woning aan de Gramsbergerweg B-140 (vanaf 1950 Gramsbergerweg 11):

  • 1931-1953: Klaas Dozeman, molenaar-steenscherper, en echtgenote Klazina Alberta van der Haar.
  • 1953-1956: Berend Gerrit Hultink en echtgenote Gerritje Bosch. Zij verhuisden in 1956 naar de gem. Coevorden.
  • 1956-1957: Jan Hendrik Bosch en echtgenote Pieterdina Snijder
  • 1957-1963: Hendrik Drenten, weduwnaar van Grietje Kiwiet
  • 1964-1968: Fennigjen Kedde, weduwe van Antoni Nijzink

In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1966 (sectie A-3884; het oostelijk deel).

Legger 3206/2: Nieuwe sectie A-3884. Twee huizen en erf. In 1968 veiling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1968 (sectie A-4122).

Legger 3944/2: Nieuwe sectie A-4122. Huis en erf aan de Gramsbergerweg 11. Eigendom van timmerman H. Hofsink en echtgenote A. de Jong.

Kadastrale hulpkaart, anno 1972 (sectie A-4122).