Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1747, nog onbebouwd).

Legger 48c/50: Sectie A-1747. Bouwland op den Kruserbrink. Eigendom van de diaconie van de hervormde gemeente te stad Hardenberg. In 1904 stichting woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1747, bebouwd).

Legger 48c/51: Sectie A-1747. Huis en bouwland. In 1905 rectificatie en verkoop. Over op:
Legger 1610/9: Sectie A-1747. Huis en bouwland. Eigendom van wachtmeester der Koninklijke Marechaussee Hendrikus Hermanus Harmsen en echtgenote Frederika Laura Methorst. In 1905 stichting. Over op:
Legger 1610/11: Sectie A-1747. Huis, erf en bouwland. In 1910 stichting schuur. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910 (sectie A-1747).

Legger 1610/14: Sectie A-1747. Huis, schuur en bouwland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-1747).

In 1915 sloop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1915 (sectie A-1747).

Legger 1610/15: Sectie A-1747. Huis en bouwland. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 2268/1: Eigendom van fabrikant Herre Rinia Kingma te Den Haag. In 1926 verkoop. Over op:
Legger 2473/1: Eigendom van arbeider Johannes Lenters en echtgenote Anna Krol. Johannes stierf op 14 februari 1941 aan de Gramsbergerweg B-101.

Weduwe Anna Lenters-Krol, met haar huishoudster Mina Klinge, anno 1944.

In 1950 wijzigde het adres B-101 in Gramsbergerweg 18. Daar overleed Anna Lenters-Krol op 16 augustus 1953. In 1948 vond boedelscheiding plaats. Over op:
Legger 3158/1: Sectie A-1747. Huis en bouwland. Eigendom van Pieter Roelof Schoelink, onderdirecteur der Landbouwbank te Meppel, en echtgenote Roelofje Lenters. Zij zijn op 10 november 1921 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1953 verkoop. Over op:
Legger 2402/7: Eigendom van administrateur Johan Brand. In 1953 verkoop. Over op:
Legger 3344/1: Eigendom van zuivelarbeider Albert Reinders B.J.zn. te Baalder. In 1957 verkoop. Over op:
Legger 3106/8: Eigendom van landbouwer Albert Waterink G.J.zn. en echtgenote Geertken Ekkel. Zij zijn op 14 augustus 1931 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1959 ruiling. Over op:

Petroleumventer Albert Dorman met paard en wagen. Het witte pand: Gramsbergerweg 18.

Legger 3366/2: Eigendom van Mannes Grendelman en echtgenote Gerritdina Welleweerd. Zij zijn op 17 augustus 1923 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 3366/3: In 1962 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3366/4: Nieuwe sectie A-3568. Huis en tuin. Mannes overleed op 17 mei 1966 aan de Gramsbergerweg 18. In datzelfde jaar werd een deel van het perceel verkocht. Over op:
Legger 3366/5: Nieuwe sectie A-3879. Huis en tuin. In 1969 hermeting. Over op:
Legger 3366/6: In 1974 boedelscheiding. Gerritdina Grendelman-Welleweerd stierf op 15 februari 1987.