Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1758).
Kadastrale hulpkaart, augustus 1905 (sectie A-1758).
Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 2329/1: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1923 verkoop, sloop en stichting. Koper van het huis werd de heer J. Eefting voor f. 4050. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie A-2471).

Legger 1656/7: Nieuwe sectie A-2471. Huis en tuin. Eigendom van kleermaker en koopman Jannes of Jans Eefting en echtgenote Maria Jonink.

Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg, met geheel rechts het pand van Eefting.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27 november 1925.

Salland’s Volksblad, 27 november 1925:
Hardenberg. Woensdagavond omstreeks 9 uur brandde door een onbekende oorzaak de woning van Js. Eefting aan den Gramsbergerweg tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets worden gered. Verzekering dekt de schade.

Salland’s Volksblad, 22 januari 1926:
Hardenberg. Woensdagmiddag werd in het koffiehuis van den heer G. Zweers onder architectuur van den heer J. Breukelman aanbesteed, het bouwen van een dubbele woning voor den heer Js. Eefting aan den Gramsbergerweg alhier. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver Lotterman en Flim te Bergentheim, voor f. 6059.

Legger 1656/13: Sectie A-2471. Tuin. In 1926 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor sloop van de woning en herbouw.
Legger 1656/14: Sectie A-2471. Twee huizen en tuin. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1927 (sectie A-2568).

Legger 2507/1: Nieuwe sectie A-2568. Twee huizen en tuin. Eigendom van kleermaker en koopman Jannes of Jans Eefting en mede-eigenaar reiziger en koopman Jan Koeslag. In 1928 ruiling. Over op:
Legger 1656/15: Sectie A-2568. Twee huizen en tuin. Eigendom van kleermaker Jannes of Jans Eefting en echtgenote Maria Jonink. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2968/1: Sectie A-2568. Twee huizen en tuin. Eigendom van directeur eener zuivelfabriek Folkert Folkerts en consorten. In 1962 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3521).

Legger 2968/2: Nieuwe sectie A-3521. Twee huizen en tuin. In 1962 veiling. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1962 (sectie A-3588).

Legger 3614/2: Nieuwe sectie A-3588. Huis en tuin aan de Gramsbergerweg 19. Eigendom van automonteur Jentinus Lambers (geb. 04-05-1934) en echtgenote Geertruida Jantina Meier. In 1969 verbouwing. Over op:
Legger 3614/3: Sectie A-3588. Huis en schuur.