Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1758).

Legger 1689/1: Sectie A-1758. Bouwland in de Lage Gooren. Eigendom van handelaar in bouwmaterialen Abraham Johannes Ziegeler.

Salland’s Volksblad, 15 januari 1904:
Hardenberg. Naar wij vernemen is de heer Ziegeler uit Almelo van plan alhier een groote houthandel te beginnen en een houtstek te plaatsen aan den weg naar Gramsbergen.

Dezelfde krant schreef op 10 juni van datzelfde jaar:
Hardenberg. Onlangs werd in de plaatselijke verordening bepaald dat geen prikkeldraad langs den openbaren weg mocht worden gespannen. Zij die niet binnen heggen, maar langs den weg zulk draad gespannen hadden, moesten dat verwijderen. Die maatregel moest men toejuichen. Nu evenwel is voor het houtstek van den heer Ziegeler aan den publieken straatweg naar Gramsbergen eene afrastering gemaakt met verscheiden draden prikkeldraad. Geldt hier de plaatselijke verordening niet? Het is te hopen dat B. en W. den eigenaar beter zullen inlichten en de verordening doen handhaven.Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1758).
Fragment van kadastrale veldwwerkkaart, anno 1905 (sectie A-1758).

Legger 1689/2: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. In 1905 stichting. Over op:
Legger 1689/3: Staat no. 1a. Over op:
Legger 1689/4: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. Abraham Johannes Ziegeler trouwde op 1 maart 1906 te Stad Hardenberg met en echtgenote Femmigje Bruins. In 1909 bijbouw. Over op:

Legger 1689/6: Nieuwe sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en erf. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/7: Huisnr. B-55. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/8: In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een loods t.b.v. cementpannenfabriek, kalkblusserij en kolenbergplaats. Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2271).

Legger 1689/9: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland.

Briefhoofd, anno 1915.
Algemeen Handelsblad, 30 september 1921.

Salland’s Volksblad, 2 december 1921:
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 14 dec. voor den heer A.J. Ziegeler te doen inzetten: diens burgerwoonhuis met tuin, benevens een groote houten loods (houtstek) en een steenen loods (zeer geschikt voor twee woningen), jarenlang is hier een handel uitgeoefend in houten bouwmaterialen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 december 1921.

Koper van het huis werd de heer J. Eefting voor f. 4050. Het kantoor met de grond werd gekocht door de heer R.J. ten Brink de Bruin. Het bouwterrein door H.G. Oldeboom c.a.

Op 19 september 1922 besloot de gemeenteraad van stad Hardenberg bouwterrein aan de Gramsbergerweg te kopen ten behoeve van de bouw van acht middenstandswoningen. Een terrein ter groote van 45 are en 35 centiare werd aangekocht van:

  1. R.J. ten Brink de Bruin, slager te Stad H’berg, een gedeelte groot 8 are en 4 c.a., met het zich op dien grond bevindende houten gebouw voor f. 1300,-
  2. H.G. Oldeboom, alhier, groot 8 are, 80 centiare voor f. 800,-
  3. W.A. Prins alhier, een gedeelte groot 11 are en 53 c.a. met de zich op dien grond bevindende steenen schuur ad f. 2600,-
  4. Jan Koeslag alhier, een gedeelte groot 14 are en 98 c.a., voor f. 1600,-

In 1922 sloop. Over op:
Legger 1689/10: In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2323/1: Eigendom van koopman en slager Rudolf Jacob ten Brink de Bruin. In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2329/1: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. In 1923 verkoop en sloop. Ter plekke van de oude woning werd een nieuwe gebouwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie A-2472).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1923 (sectie A-2472).

Legger 397/624: Nieuwe sectie A-2472. Huis. In 1923 stichting. Over op:
Legger 397/632: Sectie A-2472. Huis.

Prentbriefkaart van de Gramsbergerweg. Het pand met de puntgevel is nu geadresseerd aan de Gramsbergerweg 23.

De eerste huurder van de nieuwe middenstandswoningen was dierenarts Georg Anton Rudolph Nieuhoff. Hij was op 17 oktober 1922 in De Wijk getrouwd met Hilligje Luten. Ze betaalden 400 gulden per jaar aan huur en bleven er tot juni 1932 wonen.

De volgende huurder was Jan Nijman (geb. 08-01-1908 te Stad Hardenberg), mededirecteur van de Hardenberg Baconfactory. Hij huurde tot 1935 en werd opgevolgd door zijn jongere broer Antooni Arnoldus Nijman en echtgenote Bernarda Adolfina Feberwee. Zij huurden de woning tot 1941 en vertrokken toen naar Deventer.

In 1941 overboeking. Over op:
Legger 2930/35: Sectie A-2472. Huis. Eigendom van de gemeente Hardenberg. De woning werd vanaf 1957 verhuurd aan onderwijzer Hendrik Bastiaan Sontrop en echtgenote Cornelia Johanna van Herwijnen. In 1961 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3485).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1960 (sectie A-3520).

Legger 2930/620: Nieuwe sectie A-3485. Acht huizen, schuren, tuinen en bouwterrein. In 1961 ruiling enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1971 (sectie A-4325).

Legger 4091/2: Nieuwe sectie A-4325. Huis, schuur en tuin. Eigendom van leraar aan de lagere technische school Hendrik Bastiaan Sontrop (geb. 12-01-1909) en echtgenote Cornelia Johanna van Herwijnen. In 1985 verkoop. Over op:
Legger 4864/1: Sectie A-4325. Huis, schuur en tuin aan de Gramsbergerweg 23. Eigendom van postbode H.J. Meier en echtgenote G.J. Uilenreef.