Legger 3139/2: Sectie A-2766. Bouwland. Eigendom van de Nederlandse Israƫlitische gemeente te Almelo. In 1948 verkoop. In 1949 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de plaatsing van een barak ten behoeve van huisvesting voor een brigade Koninklijke Marechaussee.

De barak was afkomstig van het voormalig N.A.D.-kamp aan de Ommerweg te Heemse. In maart 1949 werd het verplaatsen gegund aan J. Schaafstra uit Denekamp. Voor 27.200 gulden mocht hij de klus klaren. In juni verrees de barak aan de Gramsbergerweg.

Scan van originele bouwtekening, anno 1948.
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1951 (sectie A-2766).
Bron: Fotocollectie van het Marechausseemuseum te Buren.
Bron: Fotocollectie van het Marechausseemuseum te Buren.
Dit originele, bewaard gebleven, bord is zichtbaar op de witte paal naast het toegangspad naar de Marechausseebarak.

Legger 3202/1: Sectie A-2766. Barak, schuren en bouwland op den Kruserbrink. Eigendom van makelaar Abraham Gottschalk te Almelo. In 1966 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 3202/2: Nieuwe sectie A-3881. Barak, schuren, marechausseekazerne en tuin. In 1968 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 3202/3: In 1969 hermeting enz. Over op:
Legger 3202/4: Sectie A-3881. Bouwterrein. In 1970 verkoop en bouw nieuwe twee-onder-een-kap-woning. Over op legger 3237/6 en legger 3986/3.
Legger 3237/6: Nieuwe sectie A-4269. Huis, garage, kantoor en tuin aan de Gramsbergerweg 28a. Eigendom van assuradeur (verzekeringsagent) Gerrit Jan Wolbink en echtgenote Jennegien von Eije. Zij woonden voordien aan de Gramsbergerweg 5.