Kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1758).

Legger 1689/1: Sectie A-1758. Bouwland in de Lage Gooren. Eigendom van handelaar in bouwmaterialen Abraham Johannes Ziegeler.

Salland’s Volksblad, 15 januari 1904:
Hardenberg. Naar wij vernemen is de heer Ziegeler uit Almelo van plan alhier een groote houthandel te beginnen en een houtstek te plaatsen aan den weg naar Gramsbergen.

Dezelfde krant schreef op 10 juni van datzelfde jaar:
Hardenberg. Onlangs werd in de plaatselijke verordening bepaald dat geen prikkeldraad langs den openbaren weg mocht worden gespannen. Zij die niet binnen heggen, maar langs den weg zulk draad gespannen hadden, moesten dat verwijderen. Die maatregel moest men toejuichen. Nu evenwel is voor het houtstek van den heer Ziegeler aan den publieken straatweg naar Gramsbergen eene afrastering gemaakt met verscheiden draden prikkeldraad. Geldt hier de plaatselijke verordening niet? Het is te hopen dat B. en W. den eigenaar beter zullen inlichten en de verordening doen handhaven.Kadastrale hulpkaart, anno 1905 (sectie A-1758).
Fragment van kadastrale veldwwerkkaart, anno 1905 (sectie A-1758).

Legger 1689/2: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. In 1905 stichting. Over op:
Legger 1689/3: Staat no. 1a. Over op:
Legger 1689/4: Sectie A-1758. Huis, kantoor, loods en erf. Abraham Johannes Ziegeler trouwde op 1 maart 1906 te Stad Hardenberg met en echtgenote Femmigje Bruins. In 1909 bijbouw. Over op:

Legger 1689/6: Nieuwe sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en erf. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/7: Huisnr. B-55. In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1911 (sectie A-2271).

Legger 1689/8: In 1912 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een loods t.b.v. cementpannenfabriek, kalkblusserij en kolenbergplaats. Over op:

Scan van originele bouwtekening (bron: Gemeentearchief Hardenberg).
Kadastrale hulpkaart, anno 1912 (sectie A-2271).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1912 (sectie A-2271).

Legger 1689/9: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland.

Briefhoofd, anno 1915.
Algemeen Handelsblad, 30 september 1921.

Salland’s Volksblad, 2 december 1921:
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 14 dec. voor den heer A.J. Ziegeler te doen inzetten: diens burgerwoonhuis met tuin, benevens een groote houten loods (houtstek) en een steenen loods (zeer geschikt voor twee woningen), jarenlang is hier een handel uitgeoefend in houten bouwmaterialen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 december 1921.

Koper van het huis werd de heer J. Eefting voor f. 4050. Het kantoor met de grond werd gekocht door de heer R.J. ten Brink de Bruin. Het bouwterrein door H.G. Oldeboom c.a.

Op 19 september 1922 besloot de gemeenteraad van stad Hardenberg bouwterrein aan de Gramsbergerweg te kopen ten behoeve van de bouw van acht middenstandswoningen. Een terrein ter groote van 45 are en 35 centiare werd aangekocht van:

  1. R.J. ten Brink de Bruin, slager te Stad H’berg, een gedeelte groot 8 are en 4 c.a., met het zich op dien grond bevindende houten gebouw voor f. 1300,-
  2. H.G. Oldeboom, alhier, groot 8 are, 80 centiare voor f. 800,-
  3. W.A. Prins alhier, een gedeelte groot 11 are en 53 c.a. met de zich op dien grond bevindende steenen schuur ad f. 2600,-
  4. Jan Koeslag alhier, een gedeelte groot 14 are en 98 c.a., voor f. 1600,-

In 1922 sloop. Over op:
Legger 1689/10: In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2323/1: Eigendom van koopman en slager Rudolf Jacob ten Brink de Bruin. In 1922 overboeking. Over op:
Legger 2329/1: Sectie A-2271. Huis, kantoor, loods en grasland. Eigendom van de gemeente stad Hardenberg. In 1923 verkoop en sloop. Ter plekke van de voormalige oude loods annex bergplaats werd een nieuwe woning gebouwd. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie A-2475).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1923 (sectie A-2475).

Legger 397/627: Nieuwe sectie A-2475. Huis. In 1923 stichting. Over op:
Legger 397/635: Sectie A-2475. Huis. In 1924 bijbouw. Over op:
Legger 397/655: Sectie A-2475. Huis. In 1925 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1925 (sectie A-2518).

Legger 2930/620: Sectie A-3485 (voorheen A-2518). Acht huizen, schuren, tuinen en bouwterrein.

De middenstandswoning B-120 werd vanaf 1 november 1923 tot 1 november 1933 verhuurd aan hoofdonderwijzer van de mulo Jan Hendrik van der Hoeven en echtgenote Maria Johanna Korfker. Zij zijn op 28 augustus 1913 getrouwd te Zaandam. Maria Johanna overleed op 29 november 1929 te stad Hardenberg, waarna Jan Hendrik op 22 maart 1932 te stad Hardenberg hertrouwde met Hermina Elisabeth Olthoff. Ze betrokken begin 1934 de nieuw gebouwde hoofdonderwijzerswoning aan de Gramsbergerweg 36.

De middenstandswoning B-120 werd vanaf 16 april 1934 verhuurd aan graanhandelaar Herman Bruins Jzn. en echtgenote Hendrika Aleida Elfring. Zij zijn op 18 oktober 1928 getrouwd in Hengelo.

In 1950 wijzigde het adres B-120 in Gramsbergerweg 29. Herman Bruins overleed op 14 november 1958. In 1960 ruiling enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3485).
Kadastrale veldwerkkaart, anno 1960 (sectie A-3520).

Legger 2930/644: Nieuwe sectie A-3520. Vier huizen en tuin aan de Gramsbergerweg. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1965 vernieuwing van artikel. Over op:
Legger 3850/58: Sectie A-3520. Vier huizen en tuin. In 1970 splitsing bij overdracht. Over op:
Legger 3850/800: Sectie A-3520. In 1971 verkoop. Over op:
Legger 4095/2: Nieuwe sectie A-4328. Huis, schuur en tuin aan de Gramsbergerweg 29. Eigendom van gemeenteambtenaar Johannes Hendericus Stukje (geb.18-04-1925) en echtgenote Grietje Dieuwertje Hoogland.