Legger 15a/11: Sectie A-486. Tuin op den Roeterskamp. Eigendom van landbouwer Willem ten Brinke en echtgenote Aaltjen ten Broeke te stad Hardenberg. In 1896 successie. Over op:
Legger 1503/1: Sectie A-486. Gaardengrond. Eigendom van de ongehuwde Berend Jan ten Brinke (1833-1916). In 1901 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901 (sectie A-1763).

Legger 1503/16: Nieuwe sectie A-1763. Tuin. Eigendom van Berend Jan ten Brinke en consort molenaar Hendrik Jan ten Brinke. In 1904 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (sectie A-1763)

Legger 1503/17: Sectie A-1763. Huis en tuin op den Roeterskamp. In 1916 successie. Over op:
Legger 2095/21: Eigendom van Hendrik Jan ten Brinke en echtgenote Hendrikjen Pot. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 2111/1: Eigendom van arbeider en landbouwer Albert Dorman en echtgenote Hermina van der Haar. Zij zijn op 13 november 1903 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1923 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de uitbreiding van de woning. Over op:

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1924 (sectie A-1763).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1924 (sectie A-1763).

Legger 2111/4: Sectie A-1763. Huis en tuin. In 1930 verleende de gemeente Stad Hardenberg een hinderwetvergunning aan Dorman voor de oprichting van een opslagloods voor petroleum op het perceel Gramsbergerweg B-92. In 1933 verleende de gemeente Stad Hardenberg vergunning voor de bouw van een timmerwerkplaats. Over op:
Legger 2111/5: Sectie A-1763. Huis, werkplaats en tuin. In 1937 stichting woonhuis (later Gramsbergerweg 5). Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1938 (sectie A-1763)

Legger 2111/9: Sectie A-1763. Twee huizen, werkplaats en tuin.

Duitse soldaten trekken Hardenberg binnen, mei 1940. Links de woning van de fam. Dorman.

In 1948 splitsing. In 1950 wijzigde het adres Gramsbergerweg B-142 in Gramsbergerweg 3. Over op:
Legger 2111/11: In 1951 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951 (sectie A-3152).
Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1951 (sectie A-3152).

Legger 3174/1: Nieuwe sectie A-3152. Huis, werkplaats en erf. Eigendom van landbouwer, doodgraver en petroleumventer Albert Dorman jr. en echtgenote Antje Mik. Het levenslang recht van gebruik en bewoning behoorde aan Albert Dorman sr. en echtgenote Hermina van der Haar.

In De Vechtstreek anno 1953 adverteerde Dorman met de welluidende naam Petroleumhandel De Automaat. Hij verkocht o.a. petroleumkachels, petroleumstellen en vergassers.

Albert Dorman en Hermina van der Haar vierden op vrijdag 13 november 1953 hun 50-jarig huwelijksfeest. Nog geen twee weken later overleed Hermina, op 30 november, op 73-jarige leeftijd. Zij werd begraven op ’t oude kerkhof Nijenstede aan de Stationsstraat.

In 1955 liet Dorman zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel als petroleumventer en detaillist in huisbrandstoffen, telefonisch aangesloten onder nr. 519.

In 1959 verleende de gemeente Hardenberg vergunning voor de sloop van het oude pand en de bouw van een nieuw woonhuis met paardenstal. Over op:
Legger 3174/2: Sectie A-3152. Huis, schuur en erf. In 1961 hermeting enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1961 (sectie A-3152).

Legger 3143/7: Sectie A-3152. Huis, erf en schuren. Eigendom van petroleumhandelaar Albert Dorman (geb. 07-08-1917) en echtgenote Antje Mik.

Op 22 mei 1966 overleed weduwnaar Albert Dorman sr. op 89-jarige leeftijd. Hij werd ook begraven op kerkhof Nijenstede.

Op 22 april 1983 herdachten A. Dorman en A. Dorman-Mik hun 40-jarig huwelijksjubileum en op 2 mei van dat jaar was Ap 50 jaar petroleumventer in Hardenberg.

In 1987 over op:
Legger 3143/8: Nieuwe sectie A-4855. Huis, erf en schuren aan de Gramsbergerweg 3.

Per 1 januari 1994 stopte de familie Dorman met de verkoop van petroleum.